Trắc nghiệm môn tài chính quốc tế 17- Test môn tài chính quốc tế 17

Câu 1: Giả sử, một công ty của Mỹ nhập khẩu xe đạp từ Trung Quốc. Trên BOP của Mỹ sẽ phát sinh :
 •  A: Một bút toán ghi nợ trên cán cân thương mại và một bút toán ghi nợ trên cán cân vãng lai.
 •  B: Một bút toán ghi có trên cán cân vãng lai và bút toán nợ trên cán cân vãng lai
 •  C: Một bút toán ghi có trên cán cân dịch vụ và một bút toán ghi nợ bên cán cân vãng lai
 •  D: Một bút toán ghi có trên cán cân vãng lai và một bút toán ghi nợ trên cán cân thu nhập.
Câu 2: Khoản mục vô hình :
 •  A: Bao gồm những giao dịch, không hợp pháp
 •  B: Là cách gọi khác của sai số thống kê
 •  C: Là cách gọi khác của khoản mục dịch vụ
 •  D: Là cách gọi khác của dự trữ quốc gia
Câu 3: Các giao dịch du lịch được ghi chép trên :
 •  A: Cán cân thương mại
 •  B: Cán cân vãng lai
 •  C: Cán cân vốn
 •  D: Cán cân thu nhập
Câu 4: Cán cân thanh toán thặng dư hay thâm hụt, điều này hàm ý :
 •  A: Sự thặng dư thâm hụt của cán cân tổng thể
 •  B: Sự thặng dư thâm hụt của cán cân vãng lai
 •  C: Sự thặng dự thâm hụt của cán cân vốn
 •  D: Sự thặng dư thâm hụt của một hay một nhóm cán cân bộ phận nhất định trong cán cân thanh toán
Câu 5: Nếu lãi suất 1 năm của USD là 9%. Lãi suất 1 năm của GBP là 13 %. Tỷ giá giao ngay của USD/GBP= 0.56. Nếu chi phí tồn tại thì tỷ giá kỳ hạn 1 năm của USD/GBP sẽ là :
 •  A: 0.54
 •  B: 0.56
 •  C: 0.58
 •  D: 0.6
Câu 6: National Bank yết giá EUR/USD=1.15/1.17 ; City Bank yết giá EUR/USD=1.16/1.14. Nếu chi phí giao dịch =0 và bạn có 1tr EUR lợi nhuận từ arbitrage địa phương là :
 •  A: 30.000 USD
 •  B: 10.000 USD
 •  C: 50.000 USD
 •  D: Không tồn tại arbitrage
Câu 7: Hiện nay VND đang đựơc điều hành theo chế độ tỷ giá nào ?
 •  A: Cố định
 •  B: Thả nổi tự do
 •  C: Thả nổi có điều kiện
 •  D: ấn định
Câu 8: Giả sử tỷ giá giao ngay tại thời điểm t : USD/JPY=120.7; tại thời điểm t+1 : USD/JPY=135.00. Tỷ lệ lạm phát của USD là 5%, JPY là 10%. Đồng yên sẽ được định giá?
 •  A: Định giá cao
 •  B: Định giá thấp
 •  C: Ngang giá
 •  D: Nâng giá
Câu 9: Giả sử tỷ giá giao ngay GBP/USD =1.25. sau 1 năm GBP/USD =1.0. Tỷ lệ lạm phát trong năm của Anh là 15% và Mỹ là 5%. Chênh lệch giữa tỷ giá thực và tỷ giá danh nghĩa sẽ là :
 •  A: - 0.1413 USD/GBP
 •  B: + 0.1413 USD/GBP
 •  C: – 0.3690 USD/GBP
 •  D: + 0.3690 USD/GBP
Câu 10: Giả sử tỷ giá giao ngay của đôla Canada là 0.76 USD / CAD và tỷ giá kỳ hạn 180 ngày là 0.74 USD/CAD sẽ khác biệt tỷ giá kỳ hạn và giao ngay hàm ý
 •  A: Lạm phát của đôla Mỹ thấp hơn tỷ lệ lạm phát của đôla Canada
 •  B: Lãi suất của đôla Canada cao hơn lãi suất của đôla Mỹ
 •  C: Giá cả hàng hoá ở Canada đắt hơn ở Mỹ
 •  D: Đồng CAD kỳ vọng sẽ giảm giá giao ngay 180 ngày so với đôla Mỹ

Trắc nghiệm Quản trị kinh doanh khác

Các loại trắc nghiệm khác

Ghi chú về bài Trắc nghiệm môn tài chính quốc tế 17

Bài Trắc nghiệm môn tài chính quốc tế 17 đã được kiểm duyệt trên websites vieclam.tv. Nếu thông tin không chính xác, bạn có thể liên hệ thông báo cho chúng tôi.
Từ khóa tìm kiếm
Trắc nghiệm môn tài chính quốc tế 17- Test môn tài chính quốc tế 17 . Bài thi Trắc nghiệm môn tài chính quốc tế 17 miễn phí. Làm bài test Trắc nghiệm môn tài chính quốc tế 17 online. Trac nghiem mon tai chinh quoc te 17- Test mon tai chinh quoc te 17 . Bai thi Trac nghiem mon tai chinh quoc te 17 mien phi. Lam bai test Trac nghiem mon tai chinh quoc te 17 online.