Trắc nghiệm môn tài chính quốc tế 12- Test môn tài chính quốc tế 12

Câu 1: Giả sử tỷ giá giao ngay của đôla Canada là 0.76 USD / CAD và tỷ giá kỳ hạn 180 ngày là 0.74 USD/CAD sẽ khác biệt tỷ giá kỳ hạn và giao ngay hàm ý :
 •  A: Lạm phát của đôla Mỹ thấp hơn tỷ lệ lạm phát của đôla Canada
 •  B: Lãi suất của đôla Canada cao hơn lãi suất của đôla Mỹ
 •  C: Giá cả hàng hoá ở Canada đắt hơn ở Mỹ
 •  D: Đồng CAD kỳ vọng sẽ giảm giá giao ngay 180 ngày so với đôla Mỹ
Câu 2: Giả sử tỷ giá giao ngay GBP/USD =1.25. sau 1 năm GBP/USD =1.0. Tỷ lệ lạm phát trong năm của Anh là 15% và Mỹ là 5%. Chênh lệch giữa tỷ giá thực và tỷ giá danh nghĩa sẽ là
 •  A: + 0.1413 USD/GBP
 •  B: – 0.1413 USD/GBP
 •  C: – 0.3690 USD/GBP
 •  D: + 0.3690 USD/GBP
Câu 3: Giả sử tỷ giá giao ngay tại thời điểm t : USD/JPY=120.7; tại thời điểm t+1 : USD/JPY=135.00. Tỷ lệ lạm phát của USD là 5%, JPY là 10%. Đồng yên sẽ được định giá?
 •  A: Định giá cao
 •  B: Định giá thấp
 •  C: Ngang giá
 •  D: Nâng giá
Câu 4: Hiện nay VND đang đựơc điều hành theo chế độ tỷ giá nào ?
 •  A: Cố định
 •  B: Thả nổi tự do
 •  C: Thả nổi có điều kiện
 •  D: ấn định
Câu 5: National Bank yết giá EUR/USD=1.15/1.17 ; City Bank yết giá EUR/USD=1.16/1.14. Nếu chi phí giao dịch =0 và bạn có 1tr EUR lợi nhuận từ arbitrage địa phương là :
 •  A: 30.000 USD
 •  B: 10.000 USD
 •  C: 50.000 USD
 •  D: Không tồn tại arbitrage
Câu 6: Nếu lãi suất 1 năm của USD là 9%. Lãi suất 1 năm của GBP là 13 %. Tỷ giá giao ngay của USD/GBP= 0.56. Nếu chi phí tồn tại thì tỷ giá kỳ hạn 1 năm của USD/GBP sẽ là :
 •  A: 0.54
 •  B: 0.56
 •  C: 0.58
 •  D: 0.6
Câu 7: Giả sử tỷ giá giao ngay USD / HKD = 7.9127; tỷ lệ lạm phát dự kiến của USD là 5%; tỷ lệ lạm phát dự kiến của HKP là 3%. Tỷ giá giao ngay dự kiến theo PPP sẽ là :
 •  A: 7.7619
 •  B: 8.0662
 •  C: 7.9624
 •  D: 8.0660
Câu 8: Điều kiện Marstall- Lexker phát biểu rằng nếu trạng thái xuất phát của cán cân vãng lai cân bằng khi phá giá nội tệ dẫn đến :
 •  A: Cải thiện các cán cân vãng lai khi ηX + ηM>
 •  B: Thâm hụt cán cân vãng lai khi ηX +ηM =0
 •  C: Cải thiện cán cân vãng lai khi ηX +ηM <0
 •  D: Không làm thay đổi trạng thái cân bằng vãng lai
Câu 9: Trong các chi phí sau chi phí nào ko phải là chi phí giao dịch đối với nghiệp vụ kinh doanh chênh lệch lãi suất có biểu hiện :
 •  A: Phí giao dịch ngoại tệ mua giao ngay
 •  B: Phí giao dịch mua chứng khoán ở nước ngoài
 •  C: Phí giao dịch bán ngoại tệ kỳ hạn
 •  D: Phí giao dịch quyền chọn
Câu 10: Thuyết ngang giá lãi suất phát biểu rằng : “chu chuyển vốn hoàn toàn tự do, bỏ qua….và thuế khoá các chứng khoán nội địa và nước ngoài thay thế hoàn hảo cho nhau :
 •  A: Tính thanh khoản của TS
 •  B: Hạn chế của chính phủ
 •  C: Tính không hoàn hảo của thị trường tài chính
 •  D: Chi phí giao dịch

Trắc nghiệm Quản trị kinh doanh khác

Các loại trắc nghiệm khác

Ghi chú về bài Trắc nghiệm môn tài chính quốc tế 12

Bài Trắc nghiệm môn tài chính quốc tế 12 đã được kiểm duyệt trên websites vieclam.tv. Nếu thông tin không chính xác, bạn có thể liên hệ thông báo cho chúng tôi.
Từ khóa tìm kiếm
Trắc nghiệm môn tài chính quốc tế 12- Test môn tài chính quốc tế 12 . Bài thi Trắc nghiệm môn tài chính quốc tế 12 miễn phí. Làm bài test Trắc nghiệm môn tài chính quốc tế 12 online. Trac nghiem mon tai chinh quoc te 12- Test mon tai chinh quoc te 12 . Bai thi Trac nghiem mon tai chinh quoc te 12 mien phi. Lam bai test Trac nghiem mon tai chinh quoc te 12 online.