Trắc nghiệm về kinh tế vĩ mô và vi mô 7- Test về kinh tế vĩ mô và vi mô 7

Câu 1: Doanh nghiệp trong thị trường cạnh tranh hoàn toàn có hàm chi phí sau: TC=5Q3-8Q2+20Q+500 Hàm chi phí trung bình AC bằng:
 •  A: 10Q2-8Q+20+500/Q
 •  B: 5Q2-8Q+20+500/Q
 •  C: 30Q3-8Q+20+500/Q
 •  D: Cả ba câu đều sai
Câu 2: Doanh nghiệp trong thị trường cạnh tranh hoàn toàn có hàm chi phí sau: TC=5Q3-8Q2+20Q+500 Hàm chi phí biên MC bằng
 •  A: 15Q2-16Q+20
 •  B: 30Q3-8Q+20+500/Q
 •  C: 10Q2-4Q+20
 •  D: Cả ba câu đều sai
Câu 3: Doanh nghiệp trong thị trường cạnh tranh hoàn toàn có hàm chi phí sau: TC=5Q3-8Q2+20Q+500 Giá thị trường bằng bao nhiêu thì doanh nghiệp hòa vốn
 •  A: Cả ba câu đều sai
 •  B: P=300
 •  C: P=192,99
 •  D: P=202,55
Câu 4: Doanh nghiệp trong thị trường cạnh tranh hoàn toàn có hàm chi phí sau: TC=5Q3-8Q2+20Q+500 Nếu giá thị trường Pe bằng 500 thì sản lượng tối ưu để lợi nhuận cực đại là:
 •  A: Q=10,15
 •  B: Q=20,15
 •  C: Q=6,22
 •  D: Cả ba câu đều sai
Câu 5: Doanh nghiệp trong thị trường cạnh tranh hoàn toàn có hàm chi phí sau: TC=5Q3-8Q2+20Q+500 Giá thị trường bằng bao nhiêu thì doanh nghiệp ngừng kinh doanh:
 •  A: 26,67
 •  B: 16,8
 •  C: 30
 •  D: Cả ba câu đều sai
Câu 6: Doanh nghiệp trong thị trường cạnh tranh hoàn toàn có hàm chi phí sau: TC=5Q3-8Q2+20Q+500 Doanh nghiệp theo đuổi mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận nhưng bị hòa vốn, khi ấy sản lượng hòa vốn bằng:
 •  A: Q=15,25
 •  B: Q=20,50
 •  C: Q=3,97
 •  D: Cả ba câu đều sai
Câu 7: Trong thị trường cạnh tranh hoàn toàn, để lợi nhuận tối đa doanh nghiệp cung ứng tại mức sản lượng có:
 •  A: MR=P
 •  B: Chi phí thấp nhất
 •  C: P=MC
 •  D: Chi phí bình quân thấp nhất
Câu 8: Tổng chi phí của 10 hàng hóa là 100, chi phí cố định của xí nghiệp là 40đ. Nếu chi phí tăng thêm để sản xuất thêm sản phẩm thứ 11 là 12đ. Ta có thể nói:
 •  A: AC của 11 sản phẩm là 12đ
 •  B: VC của 11 sản phẩm là 1
 •  C: VC của 11 sản phẩm là 72đ
 •  D: D TC của 11 sản phẩm là 110đ
Câu 9: Doanh nghiệp trong thị trường độc quyền hoàn toàn có MR=(-1/10)*Q+1000; MC=(1/10)*Q+400. Nếu chính phủ qui định mức giá buộc doanh nghiệp phải gia tăng sản lượng cao nhất, Vậy mức giá đó là:
 •  A: P=600
 •  B: P=700
 •  C: P=400
 •  D: Cả ba câu đều sai
Câu 10: Trong thị trường độc quyền, chính phủ qui định giá trần, trực tiếp sẽ có lợi cho:
 •  A: Người tiêu dùng
 •  B: Người tiêu dùng và doanh nghiệp
 •  C: Chính phủ
 •  D: Người tiêu dùng và chính phủ

Trắc nghiệm Quản trị kinh doanh khác

Các loại trắc nghiệm khác

Ghi chú về bài Trắc nghiệm về kinh tế vĩ mô và vi mô 7

Bài Trắc nghiệm về kinh tế vĩ mô và vi mô 7 đã được kiểm duyệt trên websites vieclam.tv. Nếu thông tin không chính xác, bạn có thể liên hệ thông báo cho chúng tôi.
Từ khóa tìm kiếm
Trắc nghiệm về kinh tế vĩ mô và vi mô 7- Test về kinh tế vĩ mô và vi mô 7 . Bài thi Trắc nghiệm về kinh tế vĩ mô và vi mô 7 miễn phí. Làm bài test Trắc nghiệm về kinh tế vĩ mô và vi mô 7 online. Trac nghiem ve kinh te vi mo va vi mo 7- Test ve kinh te vi mo va vi mo 7 . Bai thi Trac nghiem ve kinh te vi mo va vi mo 7 mien phi. Lam bai test Trac nghiem ve kinh te vi mo va vi mo 7 online.