Trắc nghiệm về kinh tế vĩ mô và vi mô 11- Test về kinh tế vĩ mô và vi mô 11

Câu 1: Hàm cung cầu trước khi có thuế là Qd1= 6000-2P; Qs1=3P-500; (P: đơn vị tiền/đơn vị lượng; Q: đơn vị lượng). Chính phủ đánh thuế 50 đơn vị tiền/ đơn vị lượng vào hàng hóa này Giá cân bằng Pe1 trước khi có thuế là:
 •  A: 800
 •  B: 1.000
 •  C: 1.300
 •  D: Cả ba câu đều sai
Câu 2: Hàm cung cầu trước khi có thuế là Qd1= 6000-2P; Qs1=3P-500; (P: đơn vị tiền/đơn vị lượng; Q: đơn vị lượng). Chính phủ đánh thuế 50 đơn vị tiền/ đơn vị lượng vào hàng hóa này Tổng thuế chính phủ thu được là:
 •  A: 240.000
 •  B: 167.000
 •  C: 150.000
 •  D: Cả ba câu đều sai
Câu 3: Hàm cung cầu trước khi có thuế là Qd1= 6000-2P; Qs1=3P-500; (P: đơn vị tiền/đơn vị lượng; Q: đơn vị lượng). Chính phủ đánh thuế 50 đơn vị tiền/ đơn vị lượng vào hàng hóa này Lượng cân bằng Qe1 trước khi có thuế là:
 •  A: 1.400
 •  B: 3.400
 •  C: 3.500
 •  D: Cả ba câu đều sai
Câu 4: Doanh nghiệp trong ngành cạnh tranh độc quyền, cạnh tranh với nhau bằng việc:
 •  A: Bán ra các sản phẩm riêng biệt, nhưng có thể thay thế nhau
 •  B: Bán ra sản phẩm hoàn toàn không có sản phẩm khác thay thế được
 •  C: Bán ra các sản phẩm có thể thay thế nhau một cách hoàn toàn
 •  D: Cả ba câu đều sai
Câu 5: Doanh nghiệp độc quyền bán phân chia khách hàng thành 2 nhóm, cho biết phương trình đường cầu của 2 nhóm này lần lượt là: Q1 = 100 - (2/3)P1 ; Q2 = 160 - (4/3)P2 ; tổng chi phí sản xuất của doanh nghiệp độc quyền TC = 30Q + 100. Để đạt mục tiêu tối đa hoá lợi nhuận, và không thực hiện chính sách phân biệt giá, thì mức giá và sản lượng (P và Q) chung trên 2 thị trường lúc này là:
 •  A: P = 75 ; Q = 60
 •  B: P = 80 ; Q = 100
 •  C: P = 90 ; Q = 40
 •  D: Tất cả đều sai.
Câu 6: Tỷ lệ thay thế biên giữa 2 sản phẩm X và Y (MRSxy) thể hiện:
 •  A: Tỷ lệ đánh đổi giữa 2 sản phẩm trong tiêu dùng khi tổng hữu dụng không đổi
 •  B: Tỷ lệ đánh đổi giữa 2 sản phẩm trên thị trường
 •  C: Tỷ gía giữa 2 sản phẩm
 •  D: Độ dốc của đường ngân sách
Câu 7: Nếu đường đẳng lượng là đường thẳng thì :
 •  A: Tỷ lệ thay thế kỹ thuật biên của 2 yếu tố sản xuất không đổi
 •  B: Năng suất biên của các yếu tố sản xuất bằng nhau.
 •  C: Tỷ số giá cả của các yếu sản xụất không đổi
 •  D: Chỉ có một cách kết hợp các yếu tố đầu vào.
Câu 8: Một doanh nghiệp độc quyền hoàn toàn có hàm chi phí: TC = Q2/10 +400Q +3.000.000, hàm số cầu thị trường có dạng:P = - Q /20 +2200. Mếu chính phủ đánh thuế là 150đ/sp thì lợi nhuận tối đa của doanh nghiệp này đạt được là :
 •  A: 1.537.500
 •  B: 2.400.000
 •  C: 2.362.500
 •  D: Các câu trên đều sai.
Câu 9: Hàm cung cầu trước khi có thuế là Qd1= 6000-2P; Qs1=3P-500; (P: đơn vị tiền/đơn vị lượng; Q: đơn vị lượng). Chính phủ đánh thuế 50 đơn vị tiền/ đơn vị lượng vào hàng hóa này Tổn thất kinh tế do thuế tạo ra là:
 •  A: 1500
 •  B: 2500
 •  C: 3000
 •  D: Cả ba câu đều sai
Câu 10: Đường cầu của doanh nghiệp trong ngành cạnh tranh độc quyền:
 •  A: Là đường cầu của toàn bộ thị trường
 •  B: Là đường cầu dốc xuống từ trái sang phải
 •  C: Là đường cầu thẳng đứng song song trục giá
 •  D: Là đường cầu nằm ngang song song trục sản

Trắc nghiệm Quản trị kinh doanh khác

Các loại trắc nghiệm khác

Ghi chú về bài Trắc nghiệm về kinh tế vĩ mô và vi mô 11

Bài Trắc nghiệm về kinh tế vĩ mô và vi mô 11 đã được kiểm duyệt trên websites vieclam.tv. Nếu thông tin không chính xác, bạn có thể liên hệ thông báo cho chúng tôi.
Từ khóa tìm kiếm
Trắc nghiệm về kinh tế vĩ mô và vi mô 11- Test về kinh tế vĩ mô và vi mô 11 . Bài thi Trắc nghiệm về kinh tế vĩ mô và vi mô 11 miễn phí. Làm bài test Trắc nghiệm về kinh tế vĩ mô và vi mô 11 online. Trac nghiem ve kinh te vi mo va vi mo 11- Test ve kinh te vi mo va vi mo 11 . Bai thi Trac nghiem ve kinh te vi mo va vi mo 11 mien phi. Lam bai test Trac nghiem ve kinh te vi mo va vi mo 11 online.