Trắc nghiệm môn tài chính quốc tế 2- Test môn tài chính quốc tế 2

Câu 1: Tỷ giá giao ngay hiện tại EUR / USD = 1.3272. Tỷ giá kỳ hạn 3 tháng EUR / USD = 1.2728. Nếu bạn kỳ vọng tỷ giá giao ngay trong 3 tháng tới EUR / USD = 1.15. Giả sử bạn có 1000 EUR trong 3 tháng tới bạn sẽ ?
 •  A: Thiết lập hợp đồng bán kỳ hạn EUR, nếu dự đoán của bạn đúng bạn sẽ lãi : 12380 USD
 •  B: Thiết lập hợp đồng bán kỳ hạn EUR, nếu dự đoán của bạn đúng bạn sẽ lãi : 12380 USD
 •  C: Thiết lập hợp đồng mua kỳ hạn EUR, nếu dự đoán của bạn đúng bạn sẽ lãi : 12380 USD
 •  D: Thiết lập hợp đồng mua kỳ hạn EUR nếu dự đoán của bạn đúng bạn sẽ lãi : 12380 USD
Câu 2: Yết giá giao ngay của hợp đồng EUR là EUR /USD = 1.1236/42 vậy % chênh lệch giá mua bán là :
 •  A: 0.45%
 •  B: 0.12%
 •  C: 0.013%
 •  D: 0.053%
Câu 3: Giả sử tại thời điểm t, ngân hàng A niêm yết : GDP /USD = 1.6727 30. Mua ở ngân hàng A với tỷ giá 1.6730. Giả sử tại thời điểm t, ngân hàng B niêm yết : GDP / USD = 1.6735 / 40. Bán ở ngân hàng B với giá 1.6735. Giả sử chi phí giao dịch = 0 thì lợi nhuận từ ng/vụ của arbitrage cho 1 tr GBP sẽ là :
 •  A: 500 USD
 •  B: 1300 USD
 •  C: 800 USD
 •  D: 1000 USD
Câu 4: Giả sử tại thời điểm t, ngân hàng A niêm yết : GBP /USD = 1.7281/ 89 và JPY /USD = 0.0079/82. Vậy tỷ giá GBP / JPY sẽ là :
 •  A: 210,74 / 218,85
 •  B: 218.75 / 210.84
 •  C: 210.7439 / 218.8481
 •  D: 210.8415 / 218.7484
Câu 5: Thời hạn thực thi của hợp đồng kỳ hạn là :
 •  A: 90 ngày
 •  B: 60 ngày
 •  C: 1 năm
 •  D: Thời hạn thực thi của hợp đồng kỳ hạn là bất cứ ngày nào phụ thuộc vào sự thoả thuận của các bên tham gia hợp đồng
Câu 6: Tỷ giá giao ngay của Fran Thuỵ Sỹ là 0.9 USD / CHF. Tỷ giá kỳ hạn 90 ngày là 0.88 USD/CHF .Đồng Fran Thuỵ sỹ sẽ bán được với :
 •  A: Điểm kỳ hạn gia tăng 2.22%
 •  B: Điểm kỳ hạn khấu trừ : - 2.22%
 •  C: Điểm kỳ hạn khấu trừ : - 2.22%
 •  D: Điểm kỳ hạn gia tăng : 9.09%
Câu 7: Đồng tiền yết giá là đồng tiền :
 •  A: Đồng tiền được lấy là chuẩn có đơn vị tính là 1
 •  B: Đứng ở vị trí hàng hoá
 •  C: Biểu diễn giá cả của đồng tiền chuẩn
 •  D: A + B
Câu 8: Các ngân hàng thương mại sử dụng các công cụ tài chính nào để duy trì tỷ giá cố định :
 •  A: Lãi suất
 •  B: Thị trường mở
 •  C: Quỹ bình ổn hối đoái
 •  D: Tất cả
Câu 9: Các yếu tố làm tăng cầu ngoại tệ trên thị trường ngoại hối là :
 •  A: Quy mô vay nợ nước ngoài
 •  B: Tổng kim ngạch NK
 •  C: Giảm quy mô vốn đầu tư ra nước ngoài
 •  D: Tăng kim ngạch XK
Câu 10: Các yếu tố làm tăng cung ngoại tệ trên thị trường hối đoái là :
 •  A: Tăng kim ngạch XK
 •  B: Tăng kim ngạch NK
 •  C: Tăng kim ngạch NK
 •  D: A +D

Trắc nghiệm Quản trị kinh doanh khác

Các loại trắc nghiệm khác

Ghi chú về bài Trắc nghiệm môn tài chính quốc tế 2

Bài Trắc nghiệm môn tài chính quốc tế 2 đã được kiểm duyệt trên websites vieclam.tv. Nếu thông tin không chính xác, bạn có thể liên hệ thông báo cho chúng tôi.
Từ khóa tìm kiếm
Trắc nghiệm môn tài chính quốc tế 2- Test môn tài chính quốc tế 2 . Bài thi Trắc nghiệm môn tài chính quốc tế 2 miễn phí. Làm bài test Trắc nghiệm môn tài chính quốc tế 2 online. Trac nghiem mon tai chinh quoc te 2- Test mon tai chinh quoc te 2 . Bai thi Trac nghiem mon tai chinh quoc te 2 mien phi. Lam bai test Trac nghiem mon tai chinh quoc te 2 online.