Trắc nghiệm về kinh tế vĩ mô và vi mô 4- Test về kinh tế vĩ mô và vi mô 4

Câu 1: Doanh nghiệp A có số liệu sau: FC=1000, P=20, AVC=12, doanh nghiệp theo đuổi mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận và thu được thăng dư sản xuất PS= 1.200 (đơn vị tính là đvt). Doanh nghiệp đang sản xuất tại sản lượng Q bằng:
 •  A: Q=200
 •  B: Q=150
 •  C: Q=100
 •  D: Cả ba câu đều sai
Câu 2: Hàng hóa X có Ep= -2 và Es=4. Chính phủ đánh thuế 9 (đvt/đvq) vào hàng hóa này. Vậy sau khi có thuế giá thị trường sẽ tăng thêm là:
 •  A: 9
 •  B: 3
 •  C: 6
 •  D: Không biết được
Câu 3: Một doanh nghiệp độc quyền có hàm số cầu Q= 1000-2P và hàm tổng chi phí TC=2Q2+200 (P:đvt/đvq; Q:đvq; TC:đvt) Để tối đa hóa doanh thu thì mức giá bán P phải bằng:
 •  A: 100
 •  B: 250
 •  C: 500
 •  D: Tất cả đều sai
Câu 4: Nếu doanh nghiệp trong thị trường cạnh tranh hoàn hảo định mức sản lượng tại đó có doanh thu biên bằng chi phí biên bằng chi phí trung bình, thì lợi nhuận kinh tế sẽ:
 •  A: Bằng không
 •  B: Lớn hơn không
 •  C: Nhỏ hơn không
 •  D: Tất cả đều sai
Câu 5: Đối với đường cầu tuyến tính, khi trượt dọc xuống dưới theo đường cầu thì:
 •  A: Độ co giãn của cầu theo giá không đổi, nhưng độ dốc của đường cầu thay đổi
 •  B: Độ co giãn của cầu theo giá thay đổi, nhưng độ dốc của đường cầu không đổi
 •  C: Độ co giãn của cầu theo giá và độ dốc đều thay đổi
 •  D: Độ co giãn của cầu theo giá không đổi, nhưng độ dốc của đường cầu thay đổi
Câu 6: Doanh nghiệp hòa vốn khi:
 •  A: Tổng doanh thu bằng tổng chi phí
 •  B: Giá bán bằng chi phí trung bình
 •  C: Lợi nhuận bằng không
 •  D: Cả ba câu đều đúng
Câu 7: Một doanh nghiệp độc quyền có hàm số cầu Q= 1000-2P và hàm tổng chi phí TC=2Q2+200 (P:đvt/đvq; Q:đvq; TC:đvt) Mức lợi nhuận cực đại bằng:
 •  A: 24.800
 •  B: 50.000
 •  C: 88.000
 •  D: Tất cả đều sai
Câu 8: Một doanh nghiệp độc quyền có hàm số cầu Q= 1000-2P và hàm tổng chi phí TC=2Q2+200 (P:đvt/đvq; Q:đvq; TC:đvt) Để tối đa hóa lợi nhuận, doanh nghiệp sẽ sản xuất ở mức sản lượng:
 •  A: 100
 •  B: 150
 •  C: 500
 •  D: Tất cả đều sai
Câu 9: Điểm hòa vốn cũng chính là điểm ngừng kinh doanh của doanh nghiệp khi doanh nghiệp có:
 •  A: FC=0
 •  B: TR=TC
 •  C: TR=VC
 •  D: Cả ba câu đều sai
Câu 10: Mục tiêu tối đa hóa doanh thu cũng chính là mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận khi:
 •  A: VC=0
 •  B: MC=0
 •  C: TC=FC
 •  D: Cả ba câu đều đúng

Trắc nghiệm Quản trị kinh doanh khác

Các loại trắc nghiệm khác

Ghi chú về bài Trắc nghiệm về kinh tế vĩ mô và vi mô 4

Bài Trắc nghiệm về kinh tế vĩ mô và vi mô 4 đã được kiểm duyệt trên websites vieclam.tv. Nếu thông tin không chính xác, bạn có thể liên hệ thông báo cho chúng tôi.
Từ khóa tìm kiếm
Trắc nghiệm về kinh tế vĩ mô và vi mô 4- Test về kinh tế vĩ mô và vi mô 4 . Bài thi Trắc nghiệm về kinh tế vĩ mô và vi mô 4 miễn phí. Làm bài test Trắc nghiệm về kinh tế vĩ mô và vi mô 4 online. Trac nghiem ve kinh te vi mo va vi mo 4- Test ve kinh te vi mo va vi mo 4 . Bai thi Trac nghiem ve kinh te vi mo va vi mo 4 mien phi. Lam bai test Trac nghiem ve kinh te vi mo va vi mo 4 online.