Trắc nghiệm môn lý thuyết tiền tệ 1- Test môn lý thuyết tiền tệ 1

Câu 1: Chọn câu trả lời đúng nhất?
 •  A: Tiền là bất cứ những cái gì được chấp nhận chung trong thanh toán để nhận hàng hóa, dịch vụ hoặc để trả nợ.
 •  B: Tiền là vật ngang giá được chấp nhận chung trong trao đổi
 •  C: Tiền Là hàng hóa trung gian được sử dụng trong trao đổi hàng hóa, dịch vụ
 •  D: Tiền là giấy có giá trị danh nghĩa ghi trên bề mặt
Câu 2: Tiền đề khách quan quyết định sự ra đời của tiền?
 •  A: Xã hội có sự phân chia giai cấp.
 •  B: Xuất hiện chế độ tư hữu về tư liệu sản xuất
 •  C: Gắn liền với quá trinh trao đổi trực tiếp hàng hóa.
 •  D: Nền sản xuất hàng hóa mở rộng gắn liền với quá trình trao đổi gián tiếp.
Câu 3: Đặc điểm của hàng hóa được chọn làm vật trung gian trong trao đổi?
 •  A: Có tần suất sử dụng nhiều
 •  B: Là hàng hóa thông dụng
 •  C: Là hàng hóa mang tính địa phương
 •  D: Cả ba câu trên
Câu 4: Điều kiện để có quan hệ trao đổi trực tiếp
 •  A: Cần phải có thời gian đợi chờ trao đổi
 •  B: Hàng hóa được trao đổi qua vật trung gian
 •  C: Hàng hóa được trao đổi lấy hàng hóa
 •  D: Cần có sự trùng kép về nhu cầu trao đổi
Câu 5: Lạm phát do chi phí đẩy xảy ra khi có sự gia tăng yếu tố sau:
 •  A: Áp lực gia tăng AD
 •  B: MD tăng vượt qua MS
 •  C: Lãi suất tăng lên
 •  D: Cả a và c
Câu 6: Lạm phát cao và kéo dài gây nên hậu quả nào sau đây?
 •  A: Môi trường kinh tế vĩ mô bất ổn định
 •  B: Sự không công bằng trong phân phối lại thu nhập quốc dan
 •  C: Thất nghiệp gia tăng
 •  D: Cả a, b và c
Câu 7: NHTW thực hiện nghiệp vụ thị trường mở thông qua cơ chế nào sau đây:
 •  A: Yêu cầu Ngân hàng trung gian mua giấy tờ có giá
 •  B: Cơ chế thị trường
 •  C: Yêu cầu Ngân hàng trung gian bán giấy tờ có giá
 •  D: cả a và c
Câu 8: Trong mô hình AD – AS, lạm phát cầu kéo xảy ra:
 •  A: Đường AD dịch chuyển sang phải
 •  B: Đường AD dịch chuyển sang trái -
 •  C: Đường AS dịch chuyển sang phải
 •  D: Đường AS dịch chuyển sang trái
Câu 9: Tiền qua ngân hàng
 •  A: Tiền qua các ngân hàng thương mại tạo ra nhằm đáp ứng yêu cầu thanh toán của khách hàng
 •  B: Tiền do Các ngân hàng tạo ra
 •  C: Tiền do các ngân hàng thương mại tạo ra thông qua hoạt động tín dụng kết hợp với thanh toán không dùng tiền mặt
 •  D: Không phải câu trên
Câu 10: Tiền tệ có chức năng
 •  A: Phương tiện thanh toán và phương tiện trao đổi
 •  B: Phương tiện trao đổi,phương tiện tích luỹ và đơn vị đo lường giá trị
 •  C: Phương tiện trao đổi,phương tiện quốc tế và đơn vị đo lường giá trị
 •  D: Phương tiện thanh toán, đơn vị đo lường giá trị, phương tiện cất trữ.

Trắc nghiệm Quản trị kinh doanh khác

Các loại trắc nghiệm khác

Ghi chú về bài Trắc nghiệm môn lý thuyết tiền tệ 1

Bài Trắc nghiệm môn lý thuyết tiền tệ 1 đã được kiểm duyệt trên websites vieclam.tv. Nếu thông tin không chính xác, bạn có thể liên hệ thông báo cho chúng tôi.
Từ khóa tìm kiếm
Trắc nghiệm môn lý thuyết tiền tệ 1- Test môn lý thuyết tiền tệ 1 . Bài thi Trắc nghiệm môn lý thuyết tiền tệ 1 miễn phí. Làm bài test Trắc nghiệm môn lý thuyết tiền tệ 1 online. Trac nghiem mon ly thuyet tien te 1- Test mon ly thuyet tien te 1 . Bai thi Trac nghiem mon ly thuyet tien te 1 mien phi. Lam bai test Trac nghiem mon ly thuyet tien te 1 online.