Trắc nghiệm doanh nghiệp tư nhân và hộ kinh doanh 1- Test doanh nghiệp tư nhân và hộ kinh doanh 1

Câu 1: Doanh nghiệp tư nhân là
 •  A: Doanh nghiệp do 1 cá nhân làm chủ
 •  B: ự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình và mọi hoạt động của doanh nghiệp
 •  C: Doanh nghiệp do nhiều người đồng sở hữu
 •  D: A và B đúng
Câu 2: Doanh nghiệp tư nhân có quyền phát hành chứng khoán
 •  A: Đúng
 •  B: Sai
Câu 3: Đặc điểm pháp lý của doanh nghiệp tư nhân
 •  A: Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp 1 chủ
 •  B: Doanh nghiệp tư nhân kô có tư cách pháp nhân
 •  C: Chủ doanh nghiệp tư nhân chịu trách nhiệm vô hạn về mọi khoản nợ phát sinh trong hoạt động của doanh nghiệp tư nhân
 •  D: Tất cả đều đúng
Câu 4: Trường hợp nào sau đây được phép mở doanh nghiệp tư nhân
 •  A: Sĩ quan, hạ sĩ quan trong các cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân VN
 •  B: Cá nhân người nước ngoài
 •  C: Cán bộ lãnh đạo, quản lý nghiệp vụ trong các DN 100% vốn sở hữu nhà nước
 •  D: Người đang chấp hành hình phạt tù
Câu 5: Điều kiện nào kô có trong điều kiện đăng ký kinh doanh
 •  A: Phải có logo của doanh nghiệp
 •  B: Tên doanh nghiệp tư nhân phải viết được bằng tiếng Việt
 •  C: Khôn được đặt tên gây nhầm lẫn với tên của doanh nghiệp đã đăng ký
 •  D: Tên tiếng nước ngoài của doanh nghiệp phải được in hoặc viết với khổ chữ nhỏ hơn tên tiếng Việt của doanh nghiệp trên các giấy tờ giao dịch
Câu 6: Khi một doanh nghiệp muốn giải thể, trong thời hạn 7 ngày làm việc thông qua quyết định giải thể, nếu pháp luật yêu cầu đăng báo điện tử hoặc 1 tờ báo thì phải đăng
 •  A: Trong 1 số
 •  B: Trong 2 số liên tiếp
 •  C: Trong 3 số liên tiếp
 •  D: Tất cả đều sai
Câu 7: Doanh nghiệp tư nhân không có quyền
 •  A: Kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu
 •  B: Phát hành chứng khoán
 •  C: Từ chối mọi yêu cầu cung cấp các nguồn lực không được pháp luật quy định
 •  D: Tất cả các quyền trên
Câu 8: Đặc điểm hộ kinh doanh
 •  A: Do một cá nhân là công dân VN, 1 nhóm người, 1 hộ gia đình làm chủ
 •  B: Không có con dấu
 •  C: Sử dụng không quá mười lao động
 •  D: Tất cả những đặc điểm trên
Câu 9: Phát biểu nào sau đây là sai
 •  A: Chủ hộ kinh doanh chịu trách nhiệm hữu hạn trong hoạt động kinh doanh
 •  B: Hộ kinh doanh có sử dụng thường xuyên hơn mười lao động phải đăng ký kinh doanh dưới hình thức doanh nghiệp
 •  C: Hộ kinh doanh thường tồn tại với quy mô nhỏ
 •  D: Tất cả các phát biểu trên
Câu 10: Những người nào kô được đăng ký hộ kinh doanh
 •  A: Người chưa thành niên
 •  B: Người đang chấp hành hình phạt tù
 •  C: Người bị tước quyền hành nghề
 •  D: Tất cả những người trên

Trắc nghiệm Quản trị kinh doanh khác

Các loại trắc nghiệm khác

Ghi chú về bài Trắc nghiệm doanh nghiệp tư nhân và hộ kinh doanh 1

Bài Trắc nghiệm doanh nghiệp tư nhân và hộ kinh doanh 1 đã được kiểm duyệt trên websites vieclam.tv. Nếu thông tin không chính xác, bạn có thể liên hệ thông báo cho chúng tôi.
Từ khóa tìm kiếm
Trắc nghiệm doanh nghiệp tư nhân và hộ kinh doanh 1- Test doanh nghiệp tư nhân và hộ kinh doanh 1 . Bài thi Trắc nghiệm doanh nghiệp tư nhân và hộ kinh doanh 1 miễn phí. Làm bài test Trắc nghiệm doanh nghiệp tư nhân và hộ kinh doanh 1 online. Trac nghiem doanh nghiep tu nhan va ho kinh doanh 1- Test doanh nghiep tu nhan va ho kinh doanh 1 . Bai thi Trac nghiem doanh nghiep tu nhan va ho kinh doanh 1 mien phi. Lam bai test Trac nghiem doanh nghiep tu nhan va ho kinh doanh 1 online.