Trắc nghiệm về kinh tế vĩ mô và vi mô 1- Test về kinh tế vĩ mô và vi mô 1

Câu 1: Hàng hóa X có Ep=-0,5. Giá hàng hóa X tăng lên 10%, vậy doanh thu của hàng hóa X sẽ:
 •  A: Tăng lên 5%
 •  B: Tăng lên 20%
 •  C: Tăng lên 4,5%
 •  D: Tất cả đều sai
Câu 2: Hàm số cầu của hàng hóa X có dạng: Qd=100-2P. Tại mức giá bằng 40 để tăng doanh thu doanh nghiệp nên:
 •  A: Giảm giá, giảm lượng
 •  B: Tăng giá, giảm lượng
 •  C: Giảm giá, tăng lượng
 •  D: Tăng giá, tăng lượng
Câu 3: Hàm số cầu của hàng hóa X có dạng: Qd=100-2P. Để doanh thu của doanh nghiệp đạt cực đại thì mức giá phải bằng:
 •  A: 20
 •  B: 25
 •  C: 30
 •  D: 50
Câu 4: Giá hàng hóa thay thế cho hàng hóa X đang giảm mạnh, những yếu tố khác không đổi, vậy giá và lượng cân bằng cho hàng hóa X sẽ:
 •  A: Giá giảm, lượng tăng
 •  B: Giá giảm, lượng giảm
 •  C: Giá tăng, lượng giảm
 •  D: Giá tăng, lương tăng
Câu 5: Hàng hóa X ngày càng phù hợp hơn với thị hiếu, sở thích của người tiêu dùng, những yếu tố khác không đổi, vậy giá và lượng cân bằng cho hàng hóa X sẽ:
 •  A: Giá tăng, lượng giảm
 •  B: Giá giảm, lượng giảm
 •  C: Giá giảm, lượng tăng
 •  D: Giá tăng, lượng tăng
Câu 6: Nếu hữu dụng biên có xu hướng dương và giảm dần khi gia tăng lượng tiêu dùng thì:
 •  A: Tổng hữu dụng sẽ giảm dần
 •  B: Tổng hữu dụng sẽ tăng nhanh dần
 •  C: Tổng hữu dụng sẽ tăng chậm dần
 •  D: Tổng hữu dụng sẽ không đổi
Câu 7: Nếu doanh nghiệp độc quyền định mức sản lượng tại đó có doanh thu biên bằng chi phí biên bằng chi phí trung bình, thì lợi nhuận kinh tế sẽ:
 •  A: Bằng không
 •  B: Nhỏ hơn không
 •  C: Lớn hơn không
 •  D: Tất cả đều sai
Câu 8: Doanh nghiệp tăng giá sản phẩm X lên 20%. Kết quả làm doanh thu tăng lên 8%. Vậy Ep của mặt hàng này bằng:
 •  A: -1,5
 •  B: Tất cả đều sai
 •  C: -5
 •  D: -0,5
Câu 9: Khi doanh nghiệp tăng sản lượng mà làm lợi nhuận giảm,điều này có thể là do:
 •  A: Doanh thu biên nhỏ hơn chi phí biên
 •  B: Doanh thu biên bằng chi phí biên
 •  C: Doanh thu biên lớn hơn chi phí biên
 •  D: Tất cả đều sai
Câu 10: Doanh nghiệp có các hàm số sau: P= 5.000-2Q; TC=3Q2+500 (P:đvt/đvq; Q:đvq) Doanh thu hòa vốn l
 •  A: TRhv=15.500.000
 •  B: Cả ba câu đều sai
 •  C: TRhv=50.500.000
 •  D: TRhv=2.999.890,98

Trắc nghiệm Quản trị kinh doanh khác

Các loại trắc nghiệm khác

Ghi chú về bài Trắc nghiệm về kinh tế vĩ mô và vi mô 1

Bài Trắc nghiệm về kinh tế vĩ mô và vi mô 1 đã được kiểm duyệt trên websites vieclam.tv. Nếu thông tin không chính xác, bạn có thể liên hệ thông báo cho chúng tôi.
Từ khóa tìm kiếm
Trắc nghiệm về kinh tế vĩ mô và vi mô 1- Test về kinh tế vĩ mô và vi mô 1 . Bài thi Trắc nghiệm về kinh tế vĩ mô và vi mô 1 miễn phí. Làm bài test Trắc nghiệm về kinh tế vĩ mô và vi mô 1 online. Trac nghiem ve kinh te vi mo va vi mo 1- Test ve kinh te vi mo va vi mo 1 . Bai thi Trac nghiem ve kinh te vi mo va vi mo 1 mien phi. Lam bai test Trac nghiem ve kinh te vi mo va vi mo 1 online.