Trắc nghiệm môn tài chính quốc tế 8- Test môn tài chính quốc tế 8

Câu 1: . …..là kết quả của sự so sánh giá cả hàng hoá nước ngoài với giá cả hàng hoá trong nước :
 •  A: Tỷ giá hối đoái theo PPP
 •  B: Cán cân vãng lai
 •  C: Ngang giá sức mua FFP
 •  D: Ngang giá sức mua tương đối
Câu 2: Giả sử tỷ giá thực ko đổi, nội tệ được yết giá gián tiếp khi tỷ giá danh nghĩa tăng lên, các yếu tố khác không đổi:
 •  A: Giá cả hàng hoá XK rẻ hơn
 •  B: Giá cả hàng hoá Xk đắt hơn
 •  C: Giá cả hành hoá NK rẻ hơn
 •  D: Giá cả hàng hoá NK đắt hơn
Câu 3: Các vấn đề nào sau đây là những giả thiết của luật một giá :
 •  A: Thị trường cạnh tranh không hoàn hảo
 •  B: Hạn ngạch
 •  C: Chi phí vận chuyển bảo hiểm
 •  D: Thị trường cạnh tranh hoàn hảo bỏ qua hàng rào mậu dịch và chi phí vận chuyển bảo hiểm
Câu 4: Giả sử quy luật một giá bị phá vỡ. Trong chế độ tỷ giá cố định, trạng thái cân bằng của luật một giá sẽ được thiết lập vì :
 •  A: Chính phủ dự trữ ngoại hối để can thiệp thị trưởng
 •  B: Ngân sách TW sử dụng công cụ thị trường
 •  C: Chính phủ sẽ áp dụng thuế suất thuế thu nhập cao
 •  D: Hàng hoá được vận động từ nơi có mức giá thấp tới nơi có mức giá cao. Từ đó mức giá cả của hàng hoá sẽ ngang bằng ở các thị trường.
Câu 5: Những đặc điểm nào sau đây là nhựơc điểm của thuyết ngang giá sức mua tuyệt đối :
 •  A: So sánh giá cả rổ hàng hoá tính bằng nội tệ và giá cả số hàng hoá tính bằng ngoại tệ
 •  B: Tôn trọng giả thiết của luật 1 giá
 •  C: Tỷ trọng hàng hoá trong rổ
 •  D: Chênh lệch trình độ dân trí
Câu 6: Một quyền chọn bán 100.000 USD, giá thực hiện 1 EUR =0.8 USD, phí quyền chọn 0.02 USD/EUR người mua quyền chọn bán sẽ có thể không có lãi (không lỗ) từ hợp đồng quyền chọn khi tỷ giá giao ngay tại thời điểm đáo hạn:
 •  A: 0.82 USD/EUR
 •  B: 0.80
 •  C: 0.78
 •  D: 2
Câu 7: Peter mua quyền chọn mua EUR với tỷ giá quyền chọn 1.06 USD/EUR và phí quyền chọn 0.01 USD/EUR. Tới ngày đáo hạn hợp đồng quyền chọn tỷ giá giao ngay 1.09 USD/EUR. Anh ta sẽ :
 •  A: Lãi 0.03 USD/EUR
 •  B: Lỗ 0.02 USD/EUR
 •  C: Lãi 0.02 USD/EUR
 •  D: Lỗ 0.01 USD/EUR
Câu 8: Theo ngang giá lãi suất, nếu lãi suất của Mỹ cao hơn lãi suất của Canada thì tỷ giá kỳ hạn của USD thể hiện :
 •  A: Điểm tăng giá
 •  B: Điểm khấu trừ
 •  C: Phần gia tăng 10%
 •  D: Khấu trừ 10%
Câu 9: Nếu ngang giá lãi suất tồn tại các nhà đầu tư nước ngoài sẽ có …..của nhà đầu tư Mỹ:
 •  A: Lợi nhuận = vốn lợi nhuận
 •  B: Tỷ suất sinh lợi = vốn tỷ suất sinh lợi
 •  C: Lãi suất = vốn lãi suất
 •  D: Không phải các câu trên
Câu 10: Người mua quyền chọn bán tiền tệ có nghĩa là với 1 số lượng nhất định trong 1 khoảng thời gian xác định :
 •  A: Bán quyền chọn mua
 •  B: Có quyền bán 1 đồng tiền
 •  C: Bán quyền được mua
 •  D: Mua quyền bán được

Trắc nghiệm Quản trị kinh doanh khác

Các loại trắc nghiệm khác

Ghi chú về bài Trắc nghiệm môn tài chính quốc tế 8

Bài Trắc nghiệm môn tài chính quốc tế 8 đã được kiểm duyệt trên websites vieclam.tv. Nếu thông tin không chính xác, bạn có thể liên hệ thông báo cho chúng tôi.
Từ khóa tìm kiếm
Trắc nghiệm môn tài chính quốc tế 8- Test môn tài chính quốc tế 8 . Bài thi Trắc nghiệm môn tài chính quốc tế 8 miễn phí. Làm bài test Trắc nghiệm môn tài chính quốc tế 8 online. Trac nghiem mon tai chinh quoc te 8- Test mon tai chinh quoc te 8 . Bai thi Trac nghiem mon tai chinh quoc te 8 mien phi. Lam bai test Trac nghiem mon tai chinh quoc te 8 online.