Trắc nghiệm về kinh tế vĩ mô và vi mô 10- Test về kinh tế vĩ mô và vi mô 10

Câu 1: Hàm cung cầu trước khi có thuế là Qd1= 6000-2P; Qs1=3P-500; (P: đơn vị tiền/đơn vị lượng; Q: đơn vị lượng). Chính phủ đánh thuế 50 đơn vị tiền/ đơn vị lượng vào hàng hóa này Mức thuế mà người sản xuất phải chịu trên mổi đơn vị lượng là:
 •  A: 20
 •  B: 30
 •  C: 50
 •  D: Cả ba câu đều sai
Câu 2: Hàm cung cầu trước khi có thuế là Qd1= 6000-2P; Qs1=3P-500; (P: đơn vị tiền/đơn vị lượng; Q: đơn vị lượng). Chính phủ đánh thuế 50 đơn vị tiền/ đơn vị lượng vào hàng hóa này Mức thuế mà người tiêu dùng phải chịu trên mổi đơn vị lượng là:
 •  A: 25
 •  B: 30
 •  C: 50
 •  D: Cả ba câu đều sai
Câu 3: Hàm cung cầu trước khi có thuế là Qd1= 6000-2P; Qs1=3P-500; (P: đơn vị tiền/đơn vị lượng; Q: đơn vị lượng). Chính phủ đánh thuế 50 đơn vị tiền/ đơn vị lượng vào hàng hóa này Lượng cân bằng Qe2 sau khi có thuế là:
 •  A: 2.450
 •  B: 2.640
 •  C: 3.340
 •  D: Cả ba câu đều sai
Câu 4: Trong ngắn hạn của thị trường độc quyền hoàn toàn, câu nào sau đây chưa thể khẳng định:
 •  A: Doanh thu cực đại khi MR = 0
 •  B: Doanh nghiệp kinh doanh luôn có lợi nhuận.
 •  C: Để có lợi nhuận tối đa luôn cung ứng tại mức sản lựong có cầu co giãn nhiều
 •  D: Đường MC luôn luôn cắt AC tại AC min
Câu 5: Cho hàm sản xuất Q = aX - bX2 với X là yếu tố sản xuất biến đổi.
 •  A: Đường MPx dốc hơn đường APx
 •  B: Đường APx dốc hơn đường MPx
 •  C: Đường MPx có dạng parabol
 •  D: Đường APx có dạng parabol
Câu 6: Độ dốc của đường đẳng lượng là:
 •  A: Tỷ số năng suất biên của 2 yếu tố sản xuất
 •  B: Tỷ lệ thay thế kỹ thuật biên của 2 yếu tố sản xuất
 •  C: Cả a và b đều đúng
 •  D: Cả a và b đều sai.
Câu 7: Qui luật năng suất biên giảm dần là cách giải thích tốt nhất cho hình dạng của đường:
 •  A: Chi phí trung bình dài hạn
 •  B: Chi phí biên ngắn hạn và dài hạn
 •  C: Chi phí trung bình ngắn hạn
 •  D: Tất cả các câu trên đều sai
Câu 8: Hàm sản xuất của một doanh nghiệp có dạng Q =(L + 5K)1/2 . Trong dài hạn, nếu chủ doanh nghiệp sử dụng các yếu tố đầu vào gấp đôi thì sản lượng Q sẽ:
 •  A: Chưa đủ thông tin để kết luận
 •  B: Tăng lên đúng 2 lần
 •  C: Tăng lên nhiều hơn 2 lần
 •  D: Tăng lên ít hơn 2 lần
Câu 9: Tỷ lệ thay thế biên giữa 2 sản phẩm X và Y (MRSxy) thể hiện:
 •  A: Tỷ lệ đánh đổi giữa 2 sản phẩm trên thị trường
 •  B: Độ dốc của đường ngân sách
 •  C: Tỷ gía giữa 2 sản phẩm
 •  D: Tỷ lệ đánh đổi giữa 2 sản phẩm trong tiêu dùng khi tổng hữu dụng không đổi
Câu 10: Một doanh nghiệp độc quyền hoàn toàn có hàm số cầu thị trường có dạng:P = - Q + 2400.Ở mức sản lượng tối đa hóa lợi nhuận có hệ số co giãn của cầu theo giá là -3, chi phí biên là 10.Vậy giá bán ở mức sản lượng tối đa hóa lợi nhuận:
 •  A: 20
 •  B: 10
 •  C: 15
 •  D: Các câu trên đều sai

Trắc nghiệm Quản trị kinh doanh khác

Các loại trắc nghiệm khác

Ghi chú về bài Trắc nghiệm về kinh tế vĩ mô và vi mô 10

Bài Trắc nghiệm về kinh tế vĩ mô và vi mô 10 đã được kiểm duyệt trên websites vieclam.tv. Nếu thông tin không chính xác, bạn có thể liên hệ thông báo cho chúng tôi.
Từ khóa tìm kiếm
Trắc nghiệm về kinh tế vĩ mô và vi mô 10- Test về kinh tế vĩ mô và vi mô 10 . Bài thi Trắc nghiệm về kinh tế vĩ mô và vi mô 10 miễn phí. Làm bài test Trắc nghiệm về kinh tế vĩ mô và vi mô 10 online. Trac nghiem ve kinh te vi mo va vi mo 10- Test ve kinh te vi mo va vi mo 10 . Bai thi Trac nghiem ve kinh te vi mo va vi mo 10 mien phi. Lam bai test Trac nghiem ve kinh te vi mo va vi mo 10 online.