Trắc nghiệm môn tài chính quốc tế 11- Test môn tài chính quốc tế 11

Câu 1: Các nhà đầu tư Anh đòi hỏi tỷ suất sinh lợi thực là 3%. Lạm phát dự kiến ở Anh là 2%, rủi ro = 0. Lãi suất danh nghiã GBP theo công thức dạng gần đúng là :
 •  A: 8.3%
 •  B: 5%
 •  C: 3%
 •  D: 8.15%
Câu 2: Lý thuyết ngang giá sức mua tương đối phát biểu rằng :
 •  A: Đồng tiền nào có tỷ lệ lạm phát cao thì đồng tiền đó có xu hướng giảm giá
 •  B: Đồng tiền nào có tỷ lệ lạm phát cao hơn đồng tiền đó sẽ có lãi suất cao hơn
 •  C: Chênh lệch tỷ giá phản ánh chênh lệch lạm phát
 •  D: Lãi suất bao giờ cũng lớn hơn tỷ lệ lạm phát
Câu 3: Luật 1 giá phát biểu rằng : giá cả của hàng hoá trên thế giới sẽ ……nếu tính = 1 đồng tiền chung :
 •  A: Cân bằng
 •  B: Xấp xỉ cân bằng
 •  C: Chênh lệch
 •  D: Tạo cơ hội arvitrage xảy ra
Câu 4: Giả sử tỷ lệ lạm phát của đôla Mỹ là 5% và Yên Nhật là 7%. Dự báo tỷ giá của USD/SPY theo PPP trong năm tới sẽ là ?
 •  A: 122.0028
 •  B: 122.28
 •  C: 117.7560
 •  D: 117.76
Câu 5: Nếu lạm phát dự kiến là 5% và tỷ suất sinh lợi thực yêu cầu là 6%. Giả thiết rủi ro không tồn tại thì lãi suất danh nghiã là :
 •  A: 1%
 •  B: 11%
 •  C: -1%
 •  D: 6%
Câu 6: Tỷ giá ASK(GBP/USD) ngân hàng :
 •  A: Hạ giá có thể bán GBP
 •  B: Hạ giá có thể bán USD
 •  C: Yết giá sẵn sàng mua GBP
 •  D: Yết giá sẵn sàng mua JPY
Câu 7: Tỷ giá BID(USD/JPY) ngân hàng yết giá :
 •  A: Yết giá sẵn sàng bán USD
 •  B: Hạ giá có thể mua USD
 •  C: Yết giá sẵn sàng bán JPY
 •  D: Hạ giá có thể bán JPY
Câu 8: Tỷ giá ASK(USD/VND) ngân hàng yết giá :
 •  A: Yết giá sẵn sang bán VND
 •  B: Yết giá sẵn sáng mua VND
 •  C: Yết giá sẵn sang bán USD
 •  D: Hạ giá có thể bán USD
Câu 9: Trong chế độ tỷ giá thả hối trạng thái cân bằng của luật 1 giá được thiết lập trở lại vì :
 •  A: Sự can thiệp của chính phủ trên thị trường ngoại hối
 •  B: Giá cả hàng hoá thay đổi
 •  C: Sự thay đổi của tỷ giá
 •  D: Ko phải các nguyên nhân trên
Câu 10: Ngang giá lãi suất có bảo hiểm (CIP) phát biểu rằng: “việc đầu tư hay đi vay trên các thị trường tiền tệ quốc tế có bảo hiểm rủi ro ngoại hối, thì ……là như nhau cho dù đồng tiền đầu tư ( đi vay) là đồng tiền nào
 •  A: Lợi tức
 •  B: Tỷ suất lợi tức
 •  C: Lãi suất
 •  D: Lãi tiền vay

Trắc nghiệm Quản trị kinh doanh khác

Các loại trắc nghiệm khác

Ghi chú về bài Trắc nghiệm môn tài chính quốc tế 11

Bài Trắc nghiệm môn tài chính quốc tế 11 đã được kiểm duyệt trên websites vieclam.tv. Nếu thông tin không chính xác, bạn có thể liên hệ thông báo cho chúng tôi.
Từ khóa tìm kiếm
Trắc nghiệm môn tài chính quốc tế 11- Test môn tài chính quốc tế 11 . Bài thi Trắc nghiệm môn tài chính quốc tế 11 miễn phí. Làm bài test Trắc nghiệm môn tài chính quốc tế 11 online. Trac nghiem mon tai chinh quoc te 11- Test mon tai chinh quoc te 11 . Bai thi Trac nghiem mon tai chinh quoc te 11 mien phi. Lam bai test Trac nghiem mon tai chinh quoc te 11 online.