Trắc nghiệm môn lý thuyết tiền tệ 3- Test môn lý thuyết tiền tệ 3

Câu 1: Cơ sở khách quan cho sự ra đời, tồn tại và phát triển của tín dụng:
 •  A: Hạn chế của quan hệ góp vốn
 •  B: Đặc điểm của quá trình tuần hoàn vốn
 •  C: Cả a và b
 •  D: Không xác định thời hạn tín dụng
Câu 2: Nội dung nào không phải là đặc trưng của tín dụng?
 •  A: Tín dụng là quan hệ chuyển nhượng tạm thời về giá trị.
 •  B: Có hoàn trả đúng hạn cả gốc và lãi.
 •  C: Dựa trên sự tin tưởng của người cho vay và người đi vay.
 •  D: Không xác định thời hạn tín dụng.
Câu 3: Cơ sở khách quan của tín dụng thương mại.
 •  A: Sự Cách biệt giữa thời gian tieu thụ và thời gian sản xuất
 •  B: Do hạn chế của quan hệ tín dụng Ngân hàng
 •  C: Nhu cầu chiếm dụng vốn lẫn nhau giữa Các doanh nghiệp
 •  D: Thủ tục vay đơn giản nhanh gọn.
Câu 4: Cơ sở khách quan ra đời quan hệ tín dụng tiêu dùng:
 •  A: Do nhu cầu chi tiêu lớn của các hộ gia đình.
 •  B: Do sự không trùng khớp giữa thu nhập và chi tiêu của hộ gia đình
 •  C: Do tỉ lệ lạm phát tăng nhanh.
 •  D: Do khả năng tài chính của các hộ gia đình thấp.
Câu 5: Lạm phát do chi phi đẩy xảy ra khi:
 •  A: Chi phi sản xuất tăng
 •  B: Chi phi sản xuất tăng đẩy giá lên
 •  C: Mức cung tiền tăng
 •  D: chi tiêu của hộ gia đình tăng
Câu 6: Hai trong số những công cụ điều tiết gian tiếp mục tiêu trung gian của chính sách tiền tệ Là:
 •  A: hạn mức tín dụng và dự trữ bắt buộc
 •  B: khung “ Lãi suất tối thiểu về tiền gửi – Lãi suất tối đa về tiền vay” và chính sách tai chiết
 •  C: nghiệp vụ thị trường mở và dự trữ bắt buộc
 •  D: hạn mức tín dụng và chính sách tái chiết khấu
Câu 7: Nội dung nào dưới đây là quan hệ tín dụng?
 •  A: Mua cổ phiếu trên thị trường chứng khoán
 •  B: Quan hệ phân phối tài chinh giữa các chủ thể.
 •  C: Mua bán hàng trả góp.
 •  D: Cả 3 câu trên.
Câu 8: Đặc điểm của các công cụ sử dụng trong quan hệ tín dụng trực tiếp
 •  A: An toàn cao.
 •  B: Tinh lỏng cao
 •  C: Thu nhập cao
 •  D: Rủi ro thấp
Câu 9: Nội dung nào không phải là đặc điểm của quan hệ tín dụng gián tiếp
 •  A: An toàn cao.
 •  B: Tinh lỏng cao
 •  C: Thu nhập thấp
 •  D: Thủ tục đơn giản.
Câu 10: Ngân hàng trung ương là Ngân hàng của chính phủ vì:
 •  A: Là Ngân hàng thuộc sở hữu của chính phủ
 •  B: Cung cấp Các sản phẩm dịch vụ Ngân hàng, làm tư vấn... cho chính phủ
 •  C: Là Ngân hàng do chính phủ thành lập
 •  D: Cả a và b

Trắc nghiệm Quản trị kinh doanh khác

Các loại trắc nghiệm khác

Ghi chú về bài Trắc nghiệm môn lý thuyết tiền tệ 3

Bài Trắc nghiệm môn lý thuyết tiền tệ 3 đã được kiểm duyệt trên websites vieclam.tv. Nếu thông tin không chính xác, bạn có thể liên hệ thông báo cho chúng tôi.
Từ khóa tìm kiếm
Trắc nghiệm môn lý thuyết tiền tệ 3- Test môn lý thuyết tiền tệ 3 . Bài thi Trắc nghiệm môn lý thuyết tiền tệ 3 miễn phí. Làm bài test Trắc nghiệm môn lý thuyết tiền tệ 3 online. Trac nghiem mon ly thuyet tien te 3- Test mon ly thuyet tien te 3 . Bai thi Trac nghiem mon ly thuyet tien te 3 mien phi. Lam bai test Trac nghiem mon ly thuyet tien te 3 online.