Trắc nghiệm doanh nghiệp tư nhân và hộ kinh doanh 3- Test doanh nghiệp tư nhân và hộ kinh doanh 3

Câu 1: Vợ (là một cán bộ công chức) của một cán bộ lãnh đạo trong một doanh nghiệp 100% vốn sở hữu nhà nước có được thành lập doanh nghiệp không:
 •  A: Có
 •  B: Không.
Câu 2: Doanh nghiệp tư nhân (DNTN) là loại hình doanh nghiệp do bao nhiêu người làm chủ sở hữu?
 •  A: 1 cá nhân
 •  B: 1 tổ chức
 •  C: 1 cá nhân hoặc một tổ chức
 •  D: 2 cá nhân hoặc tổ chức trở lên
Câu 3: Trách nhiệm về tài sản của DNTN như thế nào ?
 •  A: Hữu hạn với số vốn đăng ký ban đầu
 •  B: Chịu tránh nhiệm vô hạn
 •  C: Chịu trách nhiệm liên đới
 •  D: Cả 3 phương án trên
Câu 4: DNTN được phát hành loại chứng khoán gì?
 •  A: Trái phiếu
 •  B: Cổ phiếu
 •  C: Trái phiếu và cổ phiếu
 •  D: Không được phát hành
Câu 5: Một cá nhân được thành lập tối đa bao nhiêu DNTN?
 •  A: 1 DNTN
 •  B: 2 DNTN
 •  C: Không hạn chế
 •  D: Cá nhân không có quyền thành lập
Câu 6: Tài sản của DNTN bao gồm:
 •  A: Vốn điều lệ
 •  B: Vốn hiện tại đang sử dụng kinh doanh
 •  C: Tài sản riêng của người chủ DNTN
 •  D: Cả 3 loại trên
Câu 7: Điều kiệu để cá nhân trở thành chủ doanh nghiệp:
 •  A: Mọi cá nhân VN
 •  B: Không rơi vào trường hợp pháp luật cấm
 •  C: Mọi cá nhân người nước ngoài
 •  D: Cả 3 ý trên
Câu 8: Điều kiện để chủ doanh nghiệp được phát động kinh doanh:
 •  A: Không cần điều kiện gì
 •  B: Kinh doanh trong lĩnh vực mà pháp luật không cấm
 •  C: Kinh doanh trong lnhx vực pháp luật cho phép
 •  D: Kinh doanh trong lĩnh vực pháp luật không cấm, đối với những ngành nghề có điều kiện thì phải đáp ứng các điều kiện, đối với ngành nghề đòi hỏi chứng chỉ hành nghề thì chủ doanh nghiệp phải có chứng chỉ hành nghề.
Câu 9: Tên DNTN không được vi phạm những điều gì?
 •  A: Đặt tên trùng, tên gây nhầm lẫn với doanh nghiệp đã đăng ký
 •  B: Sử dụng tên của cơ quan nhà nước,đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân,tên tổ chức chính trị,tổ chức công tác xã hội,chính trị- nghề nghiệp,tổ chức xã hội…trừ khi cơ quan tổ chức đó cho phép.
 •  C: Sử dung từ ngữ,ký hiệu vi phạm truyền thống lịch sử,văn hóa ,đạo đức và thuần phong mĩ tục của dân tộc
 •  D: Tất cả các ý trên
Câu 10: Hồ sơ đăng ký kinh doanh của DNTN bao gồm những gì?
 •  A: Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh và bản saohợp lệ chứng chỉ hành nghề của DNTN dưới lĩnh vực mà pháp luật yêu cầu.
 •  B: Bản sao hợp lệ các chứng từ chhứng thực cá nhân hợp pháp của chủ DNTN
 •  C: Văn bản xác định vốn xác định của DNTN
 •  D: Tất cả văn bản trên

Trắc nghiệm Quản trị kinh doanh khác

Các loại trắc nghiệm khác

Ghi chú về bài Trắc nghiệm doanh nghiệp tư nhân và hộ kinh doanh 3

Bài Trắc nghiệm doanh nghiệp tư nhân và hộ kinh doanh 3 đã được kiểm duyệt trên websites vieclam.tv. Nếu thông tin không chính xác, bạn có thể liên hệ thông báo cho chúng tôi.
Từ khóa tìm kiếm
Trắc nghiệm doanh nghiệp tư nhân và hộ kinh doanh 3- Test doanh nghiệp tư nhân và hộ kinh doanh 3 . Bài thi Trắc nghiệm doanh nghiệp tư nhân và hộ kinh doanh 3 miễn phí. Làm bài test Trắc nghiệm doanh nghiệp tư nhân và hộ kinh doanh 3 online. Trac nghiem doanh nghiep tu nhan va ho kinh doanh 3- Test doanh nghiep tu nhan va ho kinh doanh 3 . Bai thi Trac nghiem doanh nghiep tu nhan va ho kinh doanh 3 mien phi. Lam bai test Trac nghiem doanh nghiep tu nhan va ho kinh doanh 3 online.