Trắc nghiệm môn tài chính quốc tế 3- Test môn tài chính quốc tế 3

Câu 1: Tỷ giá giao ngay của Fran Thuỵ Sỹ là 0.9 USD / CHF. Tỷ giá kỳ hạn 90 ngày là 0.88 USD/CHF .Đồng Fran Thuỵ sỹ sẽ bán được với :
 •  A: Điểm kỳ hạn gia tăng 2.22%
 •  B: Điểm kỳ hạn khấu trừ : - 2.22%
 •  C: Điểm kỳ hạn khấu trừ : - 9.09%
 •  D: Điểm kỳ hạn gia tăng : 9.09%
Câu 2: Tại thời điểm t, số giao dịch niêm yết giá EUR/USD = 1.3223/30. F1/12 ( EUR/USD)=1.3535/40. F1/6 (EUR/USD) = 1.4004/40. F1/4 (EUR/USD)=1.4101/04
 •  A: Đồng EUR chắc chắn sẽ gia tăng so với đôla trong 6 tháng tới
 •  B: Đồng EUR chắc chắn sẽ gia tăng so với đôla trong 6 tháng tới
 •  C: Đồng EUR được giao dịch với điểm kỳ hạn gia tăng
 •  D: Đồng EUR được giao dịch với điểm khấu trừ kỳ hạn
Câu 3: Đối với hoạt động mua tiền tệ kỳ hạn :
 •  A: Khách hàng chấp nhận mua ngoại tệ trong tương lai với tỷ giá được xác định hôm nay
 •  B: Khách hàng chấp nhận mua ngoại tệ trong tương lai với tỷ giá được xác định hôm nay
 •  C: Các bên tham gia thực hiện tính toán ngay hôm nay cho 1 số lượng ngoại tệ được chấp nhận trong tương lai
 •  D: Các bên tham gia thực hiện số lượng ngoại tệ với tỷ giá giao dịch nay được duy trì trong tương lai
Câu 4: Ông A mua GBP kỳ hạn 6 tháng với tỷ giá kỳ hạn 1 GBP =1.75 USD. Hợp đồng là 62500 GBP. Tại thời điểm giao hạn hợp đồng kỳ hạn tỷ giá giao ngay GBP /USD = 1.65
 •  A: Lỗ 625 USD
 •  B: Lỗ 6250 USD
 •  C: Lãi 6250 USD
 •  D: Lỗ 66.28788 USD
Câu 5: Một hợp đồng quyền chọn tiền tệ giữa 1 ngân hàng và khách hàng. Anh ta phải trả phí quyền chọn là :
 •  A: Cho nhà môi giới cho dù có thực hiện hợp đồng hay không
 •  B: Cho ngân hàng cung ứng hợp đồng chỉ khi khách hàng thực hiện hợp đồng
 •  C: Cho nhà môi giới khi khách hàng thực hiện hợp đồng
 •  D: Cho ngân hàng cho dù anh ta có thực hiện hợp đồng hay không
Câu 6: Chính sách được sử dụng để điều chỉnh cán cân thanh toán:
 •  A: Điều chỉnh cung tiền
 •  B: Điều chỉnh tỷ giá
 •  C: Tăng hoặc giảm chi tiêu của chính phủ
 •  D: Tất cả đều đúng
Câu 7: Cán cân nào sau đây thuộc vào tài khoản vãng lai :
 •  A: Cán cân thương mại
 •  B: Cán cân vốn ngân hàng
 •  C: Cán cân bù đắp chính thức
 •  D: Cán cân tổng thể
Câu 8: Phản ánh vào cán cân thương mại quốc tế các giao dịch tiền tệ giữa
 •  A: Những người cư trú với nhau
 •  B: Những người cư trú và không cư trú
 •  C: Những người không cư trú với nhau
 •  D: Tất cả
Câu 9: Báo cáo phản ánh toàn bộ giá trị các giao dịch về thương mại hàng hoá , dịch vụ và các luồng tài chính được gọi là :
 •  A: Cán cân thương mại
 •  B: Tài khoản vãng lai
 •  C: Tài khoản vốn
 •  D: Cán cân thương mại quốc tế
Câu 10: Tại ngân hàng Vietcom bank niêm yết tỷ giá mua như sau : 1 USD = 7.7852 HKD và 1 HKD = 2003.8 VND. Vậy đối với ngân hàng tỷ giá mua 1 USD là :
 •  A: 15.599
 •  B: 15.547
 •  C: 16.453
 •  D: 15.762

Trắc nghiệm Quản trị kinh doanh khác

Các loại trắc nghiệm khác

Ghi chú về bài Trắc nghiệm môn tài chính quốc tế 3

Bài Trắc nghiệm môn tài chính quốc tế 3 đã được kiểm duyệt trên websites vieclam.tv. Nếu thông tin không chính xác, bạn có thể liên hệ thông báo cho chúng tôi.
Từ khóa tìm kiếm
Trắc nghiệm môn tài chính quốc tế 3- Test môn tài chính quốc tế 3 . Bài thi Trắc nghiệm môn tài chính quốc tế 3 miễn phí. Làm bài test Trắc nghiệm môn tài chính quốc tế 3 online. Trac nghiem mon tai chinh quoc te 3- Test mon tai chinh quoc te 3 . Bai thi Trac nghiem mon tai chinh quoc te 3 mien phi. Lam bai test Trac nghiem mon tai chinh quoc te 3 online.