Trắc nghiệm Quan hệ Kinh tế Quốc tế 3- Test Quan hệ Kinh tế Quốc tế 3

Câu 1: Giữa hạn ngạch và thuế quan, người tiêu dùng và người sản xuất thích chính phủ sử dụng biện pháp bảo hộ nào hơn:
 •  A: Thuế quan
 •  B: Hạn ngạch
 •  C: Người tiêu dùng thích chính phủ bảo hộ bằng hạn ngạch hơn, còn người sản xuất thích bảo hộ bằng thuế quan hơn
 •  D: Người sản xuất thích chính phủ bảo hộ bằng hạn ngạch hơn, còn người tiêu dùng thích bảo hộ bằng thuế quan hơn
Câu 2: Hiện nay WTO có bao nhiêu thành viên chính thức
 •  A: 149 thành viên
 •  B: 123 thành viên
 •  C: 150 thành viên
 •  D: 146 thành viên
Câu 3: Việt Nam cam kết thị trường dịch vụ trong WTO cho
 •  A: 11 ngành và 110 phân ngành, diện rộng hơn Trung Quốc
 •  B: 8 ngành và 65 ngành, giống như trong BTA với Hoa Kỳ
 •  C: 10 ngành và 99 phân ngành, diện rộng tương tự Trung Quốc
 •  D: Cả A, B, C đều sai
Câu 4: Quyền liên quan đến tác giả dành cho đối tượng nào?
 •  A: Người biểu diễn
 •  B: Nhà sản xuất vật ghi âm, ghi hình
 •  C: Tổ chức phát thanh truyền hình
 •  D: Cả 3 đối tượng trên
Câu 5: Tiền điện bán cho các nhà đầu tư nước ngoài cao hơn Nhà đầu tư trong nước là vi phạm nguyên tắc nào trong thương mại quốc tế?
 •  A: MFN
 •  B: NT
 •  C: Cạnh tranh công bằng
 •  D: A & B đúng
Câu 6: Liên minh kinh tế phát triển hơn liên minh thuế quan ở chỗ:
 •  A: Có biểu thuế quan chung
 •  B: Có đồng tiền chung
 •  C: Có chính sách kinh tế chung
 •  D: Có chính sách kinh tế chung, tự do di chuyển các yếu tố sản xuất
Câu 7: Ý nghĩa của tỷ lệ trao đổi là:
 •  A: Cho biết mức tăng trưởng xuất khẩu và nhập khẩu của một nước trong một thời kỳ nhất định
 •  B: Cho biết một nước ở vào thế bất lợi hay có lợi trong thương mại quốc tế khi có sự biến động về giá hàng xuất khẩu và nhập khẩu trong một thời kỳ nhất định
 •  C: Cho biết tỷ trọng tham gia vào thương mại quốc tế của nhóm hàng I và nhóm hàng II
 •  D: A & C đúng
Câu 8: Quyền tác giả có nội dung là
 •  A: Quyền kinh tế
 •  B: Quyền nhân thân
 •  C: Cả hai quyền trên
 •  D: Không đáp án nào đúng
Câu 9: Các hình thức của Liên kết Lớn trong Liên kết kinh tế quốc tế theo thứ tự từ đơn giản đến phức tạp như sau:
 •  A: Khu vực mậu dịch tự do, Liên minh thuế quan, Thị trường chung, Liên minh tiền tệ, Liên minh kinh tế
 •  B: Khu vực mậu dịch tự do, Thị trường chung, Liên minh thuế quan, Liên minh tiền tệ, Liên minh kinh tế
 •  C: Khu vực mậu dịch tự do, Liên minh thuế quan, Thị trường chung, Liên minh kinh tế, Liên minh tiền tệ.
 •  D: Không đáp án nào đúng
Câu 10: Biểu thuế quan chung có trong những hình thức liên kết kinh tế quốc tế nào sau đây:
 •  A: Diễn đàn hợp tác kinh tế
 •  B: Liên minh thuế quan
 •  C: Khu vực mậu dịch tự do
 •  D: Cả A, B, C đều đúng

Trắc nghiệm Quản trị kinh doanh khác

Các loại trắc nghiệm khác

Ghi chú về bài Trắc nghiệm Quan hệ Kinh tế Quốc tế 3

Bài Trắc nghiệm Quan hệ Kinh tế Quốc tế 3 đã được kiểm duyệt trên websites vieclam.tv. Nếu thông tin không chính xác, bạn có thể liên hệ thông báo cho chúng tôi.
Từ khóa tìm kiếm
Trắc nghiệm Quan hệ Kinh tế Quốc tế 3- Test Quan hệ Kinh tế Quốc tế 3 . Bài thi Trắc nghiệm Quan hệ Kinh tế Quốc tế 3 miễn phí. Làm bài test Trắc nghiệm Quan hệ Kinh tế Quốc tế 3 online. Trac nghiem Quan he Kinh te Quoc te 3- Test Quan he Kinh te Quoc te 3 . Bai thi Trac nghiem Quan he Kinh te Quoc te 3 mien phi. Lam bai test Trac nghiem Quan he Kinh te Quoc te 3 online.