Trắc nghiệm về kinh tế vĩ mô và vi mô 2- Test về kinh tế vĩ mô và vi mô 2

Câu 1: Lợi nhuận kinh tế (∏) thì bằng:
 •  A: (P-AC)*Q
 •  B: P.S – FC
 •  C: Cả ba câu đều đúng
 •  D: TR - TC
Câu 2: Khi cung và cầu của cùng một sản phẩm tăng lên thì:
 •  A: Lượng cân bằng chắc chắn tăng, giá cân bằng không biết chắc
 •  B: Lượng cân bằng chắc chắn giảm, giá cân bằng không biết chắc
 •  C: Giá cân bằng chắc chắn tăng, lượng cân bằng thì không biết chắc
 •  D: Giá cân bằng và lượng cân bằng đều tăng
Câu 3: Người tiêu dùng tiêu dùng 4 sản phẩm thì có tổng hữu dụng bằng 20, tiêu dùng năm sản phẩm thì tổng hữu dụng bằng 23. Vậy hữu dụng biên của sản phẩm thứ 5 bằng:
 •  A: 43
 •  B: Tất cả đều sai
 •  C: 1
 •  D: 3
Câu 4: Trên cùng một đường cầu tuyến tính dốc xuống theo qui luật cầu, tương ứng với mức giá càng cao thì độ co giãn của cầu theo giá sẽ:
 •  A: Không đổi
 •  B: Càng thấp
 •  C: Không biết được
 •  D: Càng cao
Câu 5: Hàm số cầu của hàng hóa X có dạng: Qd=100-2P. Tại mức giá bằng 20 để tăng doanh thu doanh nghiệp nên:
 •  A: Tăng giá, tăng lượng
 •  B: Giảm giá, giảm lượng
 •  C: Tăng giá, giảm lượng
 •  D: Giảm giá, tăng lượng
Câu 6: Doanh nghiệp A có số liệu sau: FC=1000, P=20, AVC=12, doanh nghiệp theo đuổi mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận và thu được thăng dư sản xuất PS= 1.200 (đơn vị tính là đvt). Định phí trung bình AFC bằng:
 •  A: AFC=6,67
 •  B: AFC=10
 •  C: Cả ba câu đều sai
 •  D: AFC=5
Câu 7: Hàm sản xuất có dạng Q=4L0,6 K0,8 ; Pl=2; Pk=4; Qmax=10.000 Kết hợp sản xuất tối ưu thì lao động L bằng:
 •  A: 250
 •  B: Cả ba câu đều sai
 •  C: 337
 •  D: 450
Câu 8: Doanh nghiệp trong thị trường cạnh tranh hoàn toàn có hàm chi phí sau: TC=10Q3-4Q2+20Q+500 (Q:đvq; TC:đvt; P:đvt/đvq) Hàm chi phí trung bình AC bằng:
 •  A: 30Q3-8Q+20+500/Q
 •  B: 10Q2-8Q+20+500/Q
 •  C: 10Q2-4Q+20+500/Q
 •  D: Cả ba câu đều sai
Câu 9: Doanh nghiệp trong thị trường cạnh tranh hoàn toàn có hàm chi phí sau: TC=10Q3-4Q2+20Q+500 (Q:đvq; TC:đvt; P:đvt/đvq) Hàm chi phí biên MC bằng
 •  A: 30Q3-8Q+20+500/Q
 •  B: 30Q2-8Q+20
 •  C: Cả ba câu đều sai
 •  D: 10Q2-4Q+20
Câu 10: Doanh nghiệp trong thị trường cạnh tranh hoàn toàn có hàm chi phí sau: TC=10Q3-4Q2+20Q+500 (Q:đvq; TC:đvt; P:đvt/đvq) Giá thị trường bằng bao nhiêu thì doanh nghiệp ngừng kinh doanh:
 •  A: 250
 •  B: 265,67
 •  C: Cả ba câu đều sai
 •  D: 300

Trắc nghiệm Quản trị kinh doanh khác

Các loại trắc nghiệm khác

Ghi chú về bài Trắc nghiệm về kinh tế vĩ mô và vi mô 2

Bài Trắc nghiệm về kinh tế vĩ mô và vi mô 2 đã được kiểm duyệt trên websites vieclam.tv. Nếu thông tin không chính xác, bạn có thể liên hệ thông báo cho chúng tôi.
Từ khóa tìm kiếm
Trắc nghiệm về kinh tế vĩ mô và vi mô 2- Test về kinh tế vĩ mô và vi mô 2 . Bài thi Trắc nghiệm về kinh tế vĩ mô và vi mô 2 miễn phí. Làm bài test Trắc nghiệm về kinh tế vĩ mô và vi mô 2 online. Trac nghiem ve kinh te vi mo va vi mo 2- Test ve kinh te vi mo va vi mo 2 . Bai thi Trac nghiem ve kinh te vi mo va vi mo 2 mien phi. Lam bai test Trac nghiem ve kinh te vi mo va vi mo 2 online.