Trắc nghiệm môn lý thuyết tiền tệ 5- Test môn lý thuyết tiền tệ 5

Câu 1: Lãi suất cao sẽ làm:
 •  A: Giảm đầu tư, giảm tiêu dùng
 •  B: Giảm đầu tư, tăng tiêu dùng
 •  C: Tăng đầu tư, giảm tiêu dùng
 •  D: Tăng đầu tư, tăng tiêu dùng
Câu 2: Lãi suất thấp sẽ làm:
 •  A: Tăng tiền gửi, tăng tiền vay
 •  B: Giảm tiền gửi, tăng tiền vay
 •  C: Giảm tiền gửi, giảm tiền vay
 •  D: Tăng tiền gửi, giảm tiền vay
Câu 3: Ngân hàng thương mại có chức năng
 •  A: Huy động vốn
 •  B: Sử dụng vốn
 •  C: Huy động vốn, sử dụng vốn
 •  D: Đầu tư vốn
Câu 4: NHTM hoạt động có mục đích:
 •  A: Tìm kiếm lợi nhuận
 •  B: Trợ giup cho hoạt động của NHTW
 •  C: Thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia
 •  D: Tìm kiếm lợi nhuận và là công cụ điều hanh của NHTW
Câu 5: Ngân hàng phát triển chuyên:
 •  A: Đầu tư vào Các dự án dài hạn
 •  B: Đầu tư vào Các dự án ngắn hạn
 •  C: Đầu tư vào Các dự án dài hạn và ngắn hạn
 •  D: Đầu tư vào Các dự án dài hạn do nhà nước chỉ đạo
Câu 6: Ngân hàng chính sách hoạt động không:
 •  A: Vi mục đích lợi nhuận
 •  B: Tai trợ cho Các đối tượng chính sách
 •  C: Có Lãi
 •  D: Mang tính xã hội
Câu 7: Chức năng trung gian thanh toán của NHTM là:
 •  A: Nhận tiền gửi của khách hàng
 •  B: Thu hộ tiền cho khách hàng
 •  C: Thu hộ và chi hộ cho khách hàng
 •  D: Chi hộ tiền cho khách hàng
Câu 8: Chức năng trung gian tín dụng của NHTM là:
 •  A: Đi vay
 •  B: Cho vay
 •  C: Đi vay để cho vay
 •  D: Thanh toán hộ cho khách hàng
Câu 9: Chức năng chủ yếu của NHTM là:
 •  A: Nhận tiền gửi của khách hàng
 •  B: Thu nợ cho khách hàng
 •  C: Chi hộ cho khách hàng
 •  D: Nhận tiền gửi, bảo quản và chi tiền cho khách hàng
Câu 10: Các trung gian tài chính phi Ngân hàng là:
 •  A: Các Ngân hàng thương mại -
 •  B: Các trung gian tài chính được phép huy động tiền gửi
 •  C: Các trung gian tài chính chỉ huy động tiền gửi
 •  D: Các trung gian tài chính không được phép huy động tiền gửi không kỳ hạn

Trắc nghiệm Quản trị kinh doanh khác

Các loại trắc nghiệm khác

Ghi chú về bài Trắc nghiệm môn lý thuyết tiền tệ 5

Bài Trắc nghiệm môn lý thuyết tiền tệ 5 đã được kiểm duyệt trên websites vieclam.tv. Nếu thông tin không chính xác, bạn có thể liên hệ thông báo cho chúng tôi.
Từ khóa tìm kiếm
Trắc nghiệm môn lý thuyết tiền tệ 5- Test môn lý thuyết tiền tệ 5 . Bài thi Trắc nghiệm môn lý thuyết tiền tệ 5 miễn phí. Làm bài test Trắc nghiệm môn lý thuyết tiền tệ 5 online. Trac nghiem mon ly thuyet tien te 5- Test mon ly thuyet tien te 5 . Bai thi Trac nghiem mon ly thuyet tien te 5 mien phi. Lam bai test Trac nghiem mon ly thuyet tien te 5 online.