Trắc nghiệm quản trị doanh nghiệp 2- Test quản trị doanh nghiệp 2

Câu 1: Theo luật pháp VN, phần kinh tế nào dưới đây không phải tuân thủ theo quy định của luật phá sản?
 •  A: Thành phần kinh tế HTX
 •  B: Thành phần kinh tế Nhà Nước
 •  C: Thành phần kinh tế Tư Bản Nhà Nước
 •  D: Thành phần kinh tế cá thể tiểu chủ
Câu 2: Trong các khái niệm về DN Nhà Nước, khái niệm nào đúng?
 •  A: DN Nhà nứơc là tổ chức kinh tế do Nhà Nước đầu tư vốn, thành lập và tổ chức quản lý
 •  B: DN Nhà Nước có tư cách pháp nhân,có các quyền và nghĩa vụ dân sự
 •  C: DN Nhà Nước có tên gọi,có con dấu riêng và có trụ sở chính trên lãnh thổ VN
 •  D: Cả 3 ý
Câu 3: Chọn câu trả lời đúng: Vai trò của chất lượng trong nề n kinh tế thị trường là
 •  A: Chất lượng sản phẩm ngày càng trở thành yếu tố cạnh tranh hàng đấu, là điều kiện tồn tại và phát triển của DN
 •  B: Chất lượng sản phẩm là yếu tố đảm bảo hạ giá thành sản phẩm, tăng lợi nhuận cho DN
 •  C: Chất lượng sản phẩm là một trong những điều kiện quan trọng nhất để không ngừng thoả mãn nhu cầu phát triển liên tục của con người
 •  D: Cả 3 ý trên
Câu 4: Hoạt động kinh doanh chủ yếu của DN thương mại
 •  A: Mua chỗ rẻ bán chỗ đắt
 •  B: Mua của người thừa, bán cho người thiếu
 •  C: Yêu cầu có sự tham gia của người trung gian giữa nhà sản xuất và người tiêu thụ
 •  D: Cả 3 ý trên
Câu 5: DN có chức năng
 •  A: Sản xuất kinh doanh
 •  B: Lưu thong, phân phối
 •  C: Tiêu thụ sản phẩm
 •  D: Thực hiện, dịch vụ
Câu 6: Công nghệ bao gồm những yếu tố nào cấu thành dưới đây ?
 •  A: Phần vật tư kĩ thuật ( ), phần thong tin ( )
 •  B: Phần con người ()
 •  C: Phần tổ chức ()
 •  D: Cả 3 ý trên
Câu 7: Trong tổ chức bộ máy quản lý phân xưởng còn có ai ?
 •  A: Nhân viên kĩ thuật
 •  B: Nhân viên điều độ sản xuất
 •  C: Nhân viên kinh tế phân xưởng
 •  D: Cả 3 ý trên
Câu 8: Có mấy loại quan hệ trong cơ cấu tổ chức quản trị DN
 •  A: Quan hệ tư vấn
 •  B: Quan hệ chức năng
 •  C: Quan hệ trực thuộc
 •  D: Cả 3 ý trên
Câu 9: khi xây dựng mô hình tổ chức bộ máy quản trị tại DN,các DN có thể lựa chọn các mô hình nào ?
 •  A: Theo sản phẩm
 •  B: Theo lãnh thổ, địa lý
 •  C: Theo khách hàng hay thị trường
 •  D: Cả 3 ý trên
Câu 10: Loại hình DN nào quy định số vốn tối thiểu?
 •  A: DN cá thể tiểu chủ
 •  B: Công ty TNHH
 •  C: Công ty cổ phần
 •  D: DN nhà nước

Trắc nghiệm Quản trị kinh doanh khác

Các loại trắc nghiệm khác

Ghi chú về bài Trắc nghiệm quản trị doanh nghiệp 2

Bài Trắc nghiệm quản trị doanh nghiệp 2 đã được kiểm duyệt trên websites vieclam.tv. Nếu thông tin không chính xác, bạn có thể liên hệ thông báo cho chúng tôi.
Từ khóa tìm kiếm
Trắc nghiệm quản trị doanh nghiệp 2- Test quản trị doanh nghiệp 2 . Bài thi Trắc nghiệm quản trị doanh nghiệp 2 miễn phí. Làm bài test Trắc nghiệm quản trị doanh nghiệp 2 online. Trac nghiem quan tri doanh nghiep 2- Test quan tri doanh nghiep 2 . Bai thi Trac nghiem quan tri doanh nghiep 2 mien phi. Lam bai test Trac nghiem quan tri doanh nghiep 2 online.