Trắc nghiệm về kinh tế vĩ mô và vi mô 12- Test về kinh tế vĩ mô và vi mô 12

Câu 1: Trong “mô hình đường cầu gãy” (The kinked demand curve model), tại điểm gãy của đường cầu, khi doanh nghiệp có chi phí biên MC thay đổi thì:
 •  A: Giá P tăng, sản lượng Q giảm
 •  B: Giá P tăng, sản lượng Q không đổi -
 •  C: Giá P không đổi, sản lượng Q giảm
 •  D: Giá P và sản lượng Q không đổi
Câu 2: Trong “mô hình đường cầu gãy” (The kinked demand curve model) khi một doanh nghiệp giảm giá thì các doanh nghiệp còn lại sẽ:
 •  A: Tăng giá
 •  B: Giảm giá
 •  C: Không biết được
 •  D: Không thay đổi giá
Câu 3: Hiện nay chiến lược cạnh tranh chủ yếu của các xí nghiệp độc quyền nhóm là:
 •  A: Cạnh tranh về quảng cáo và các dịch vụ hậu mãi
 •  B: Cạnh tranh về sản lượng
 •  C: Cạnh tranh về giá cả
 •  D: Các câu trên đều sai
Câu 4: Đặc điểm cơ bản của ngành cạnh tranh độc quyền là:
 •  A: Mỗi doanh nghiệp chỉ có khả năng hạn chế ảnh hưởng tới giá cả sản phẩm của mình
 •  B: Có nhiều doanh nghiệp sản xuất ra những sản phẩm có thể dễ thay thế cho nhau
 •  C: Cả hai câu đều đúng
 •  D: Cả hai câu đều sai
Câu 5: Hàm số cầu & hàm số cung sản phẩm X lần lượt là : P = 70 - 2Q ; P = 10 + 4Q. Thặng dư của người tiêu thụ (CS) & thặng dư của nhà sản xuất (PS) là :
 •  A: CS = 150 & Ps = 200
 •  B: CS = 100 & PS = 200
 •  C: CS = 200 & PS = 100
 •  D: CS = 150 & PS = 150
Câu 6: Đường đẳng ích biểu thị tất cả những phối hợp tiêu dùng giữa hai loại sản phẩm mà người tiêu dùng:
 •  A: Đạt được mức hữu dụng như nhau
 •  B: Đạt được mức hữu dụng giảm dần
 •  C: Đạt được mức hữu dụng tăng dần
 •  D: Sử dụng hết số tiền mà mình có
Câu 7: Giả sử người tiêu dùng dành hết thu nhập I để mua 2 loại hàng hoá X, Y với đơn giá là PX, PY và số lượng là x, y và đạt được lợi ích tối đa có:
 •  A: MUX/PX = MUY/PY
 •  B: MRSxy = Px/Py
 •  C: MUX/ MUY = Px/PY
 •  D: Các câu trên đều đúng
Câu 8: Trong giới hạn ngân sách và sở thích, để tối đa hóa hữu dụng người tiêu thụ mua số lượng sản phẩm theo nguyên tắc:
 •  A: Hữu dụng biên của các sản phẩm phải bằng nhau.
 •  B: Số tiền chi tiêu cho các sản phẩm phải bằng nhau
 •  C: Hữu dụng biên trên mỗi đơn vị tiền của các sản phẩm phải bằng nhau.
 •  D: Ưu tiên mua các sản phẩm có mức giá rẽ hơn.
Câu 9: Một doanh nghiệp độc quyền hoàn toàn có hàm chi phí: TC = Q 2 - 5Q +100, hàm số cầu thị trường có dạng:P = - 2Q + 55. Ở mức sản lượng 13,75 sp thì doanh nghiệp :
 •  A: Tối đa hóa doanh thu.
 •  B: Tối đa hóa sản lượng mà không bị lỗ.
 •  C: Tối đa hóa lợi mhuận
 •  D: Các câu trên đều sai.
Câu 10: Doanh nghiệp độc quyền bán phân chia khách hàng thành 2 nhóm, cho biết phương trình đường cầu của 2 nhóm này lần lượt là: Q1 = 100 - (2/3)P1 ; Q2 = 160 - (4/3)P2 ; tổng chi phí sản xuất của doanh nghiệp độc quyền TC = 30Q + 100. Để đạt mục tiêu tối đa hoá lợi nhuận, và không thực hiện chính sách phân biệt giá, thì mức giá và sản lượng (P và Q) chung trên 2 thị trường lúc này là:
 •  A: P = 75 ; Q = 60
 •  B: P = 90 ; Q = 40
 •  C: .P = 80 ; Q = 100
 •  D: Tất cả đều sai.

Trắc nghiệm Quản trị kinh doanh khác

Các loại trắc nghiệm khác

Ghi chú về bài Trắc nghiệm về kinh tế vĩ mô và vi mô 12

Bài Trắc nghiệm về kinh tế vĩ mô và vi mô 12 đã được kiểm duyệt trên websites vieclam.tv. Nếu thông tin không chính xác, bạn có thể liên hệ thông báo cho chúng tôi.
Từ khóa tìm kiếm
Trắc nghiệm về kinh tế vĩ mô và vi mô 12- Test về kinh tế vĩ mô và vi mô 12 . Bài thi Trắc nghiệm về kinh tế vĩ mô và vi mô 12 miễn phí. Làm bài test Trắc nghiệm về kinh tế vĩ mô và vi mô 12 online. Trac nghiem ve kinh te vi mo va vi mo 12- Test ve kinh te vi mo va vi mo 12 . Bai thi Trac nghiem ve kinh te vi mo va vi mo 12 mien phi. Lam bai test Trac nghiem ve kinh te vi mo va vi mo 12 online.