Trắc nghiệm môn tài chính quốc tế 6- Test môn tài chính quốc tế 6

Câu 1: Các giao dịch du lịch được ghi chép trên :
 •  A: Cán cân thương mại
 •  B: Cán cân vãng lai
 •  C: Cán cân vốn
 •  D: Cán cân thu nhập
Câu 2: Cán cân thanh toán thặng dư hay thâm hụt, điều này hàm ý :
 •  A: Sự thặng dư thâm hụt của cán cân tổng thể
 •  B: Sự thặng dư thâm hụt của cán cân vãng lai
 •  C: Sự thặng dự thâm hụt của cán cân vốn
 •  D: Sự thặng dư thâm hụt của một hay một nhóm cán cân bộ phận nhất định trong cán cân thanh toán
Câu 3: Trong chế độ tỷ giá thả nổi, nếu cán cân vãng lai thặng dư:
 •  A: Cán cân thanh toán quốc tế sẽ thâm hụt
 •  B: Cán cân vốn sẽ thâm hụt
 •  C: Cán cân thu nhập sẽ thặng dư
 •  D: Cán cân vốn sẽ thặng dư
Câu 4: Nếu thu nhập quốc dân > chi tiêu quốc dân thì :
 •  A: Tiết kiệm > đầu tư nội địa
 •  B: Thặng dư cán cân vãng lai
 •  C: Thâm hụt cán cân vốn
 •  D: Tất cả các câu trên đúng
Câu 5: Nếu quốc gia thâm hụt tiết kiệm thì :
 •  A: Hạ chi tiêu những gì sản xuất ra
 •  B: Đầu tư nội địa nhiều hơn tiết kiệm
 •  C: Dòng vốn thuần chảy ra
 •  D: A & B
Câu 6: Để giảm thâm hụt vãng lai mọi quốc gia sẽ phải thực hiện chính sách :
 •  A: Giảm thâm hụt ngân sách
 •  B: Tổng sản phẩm quốc dân trong mối tương quan với chỉ tiêu quốc dân
 •  C: Thúc đẩy tăng trưởng tiết kiệm
 •  D: Tất cả đều đúng
Câu 7: Trên thị trường ngoại hối ngày N, tỷ giá lúc mở cửa là : 1 EUR=1.3423 USD. Tỷ giá lúc đóng cửa là : 1 EUR=1.3434 USD. Như vậy, so với USD đồng EUR đã:
 •  A: Lên giá 11 điểm
 •  B: Giảm giá 11 điểm
 •  C: Giảm giá 8 điểm
 •  D: Giảm giá 8 điểm
Câu 8: Tỷ giá ngoại hối được hiểu là :
 •  A: Quan hệ so sánh về giá trị của các đồng tiền có liên quan
 •  B: Đơn vị tiền tệ của nước này biểu thị số lượng của đồng tiền nước khác
 •  C: Giá cả 1 đơn vị tiền tệ của nước này biểu thị số lượng đơn vị tiền tệ của nước khác
 •  D: Tất cả
Câu 9: Hình thức tổ chức của thị trường ngoại hối bao gồm :
 •  A: Hình thức tổ chức của thị trường ngoại hối bao gồm :
 •  B: Thị trường ngoại hối phi tập trung
 •  C: Thị trường vàng bạc , đá quý
 •  D: A&B
Câu 10: Đặc trưng của thị trường ngoại hối là :
 •  A: Hoạt động mua bán ngoại tệ diễn ra suốt 24h
 •  B: Mang tính toàn cầu
 •  C: Mang tính toàn cầu
 •  D: Tất cả

Trắc nghiệm Quản trị kinh doanh khác

Các loại trắc nghiệm khác

Ghi chú về bài Trắc nghiệm môn tài chính quốc tế 6

Bài Trắc nghiệm môn tài chính quốc tế 6 đã được kiểm duyệt trên websites vieclam.tv. Nếu thông tin không chính xác, bạn có thể liên hệ thông báo cho chúng tôi.
Từ khóa tìm kiếm
Trắc nghiệm môn tài chính quốc tế 6- Test môn tài chính quốc tế 6 . Bài thi Trắc nghiệm môn tài chính quốc tế 6 miễn phí. Làm bài test Trắc nghiệm môn tài chính quốc tế 6 online. Trac nghiem mon tai chinh quoc te 6- Test mon tai chinh quoc te 6 . Bai thi Trac nghiem mon tai chinh quoc te 6 mien phi. Lam bai test Trac nghiem mon tai chinh quoc te 6 online.