Trắc nghiệm môn lý thuyết tiền tệ 2- Test môn lý thuyết tiền tệ 2

Câu 1: Nội dung nào không phải là ưu điểm của tiền qua ngân hàng?
 •  A: Có thể thanh toán với khối lượng lớn
 •  B: Dễ kiểm soát được khối lượng tiền trong lưu thông
 •  C: Giảm thiều được rủi ro trong thanh toán
 •  D: Giảm chi phi, tiết kiệm thời gian trong thanh toán.
Câu 2: Điều kiện để tiền thực hiện tốt chức năng phương tiện trao đổi
 •  A: Đảm bảo giá trị tiền tệ được ổn định.
 •  B: Phải có đủ tiền về cơ cấu và tổng số.
 •  C: Mở rộng thanh toán xuất nhập khẩu
 •  D: Cả a và b
Câu 3: Tín dụng ngân hàng là quan hệ tín dụng giữa?
 •  A: Ngân hàng Nhà nước với các ngân hàng thương mại
 •  B: Ngân hàng thương mại với các chủ thể khác trong nền kinh tế.
 •  C: Ngân hàng thương mại với các doanh nghiệp.
 •  D: Ngân hàng thương mại với hộ gia đình.
Câu 4: Nhân tố nào ảnh hưởng đến việc tích luỹ tiền của công chúng?
 •  A: Chi phi cơ hội của việc giữ tiền
 •  B: Thu nhập
 •  C: Chi phi chuyển đổi tài sản tài chính ra tiền
 •  D: Cả ba nhân tố trên
Câu 5: Khả năng chuyển đổi tài sản tài chính ra tiền nhanh nhất và tiết kiệm nhất được gọi là:
 •  A: Độ trễ
 •  B: Tinh lỏng
 •  C: Tính khả dụng
 •  D: Tính hiệu quả của việc chuyển đổi
Câu 6: Thứ tự tinh lỏng giảm dần của các tài sản được sắp xếp như sau:
 •  A: Tiền; Trái phiếu công ty; Trái phiếu chính phủ; Cổ phiếu
 •  B: Tiền; Cổ phiếu; Trái phiếu công ty; Trái phiếu chính phủ
 •  C: Tiền; Trái phiếu chính phủ; Trái phiếu công ty; Cổ phiếu
 •  D: Tiền; Trái phiếu chính phủ; Cổ phiếu; Trái phiếu
Câu 7: Lượng tiền cung ứng (MS) có thể tính như sau:
 •  A: MS = M1 + M2 + M3
 •  B: MS = C + R
 •  C: MS = MBn + DL
 •  D: Tất cả đều sai
Câu 8: Ưu điểm của công cụ nghiệp vụ thị trường mở trong điều tiết mục tiêu trung gian:
 •  A: Làm thay đổi dễ dang GDP
 •  B: tác động trực tiếp với MS
 •  C: Làm thay đổi ngay Lãi suất cho vay đối với nền kinh tế
 •  D: Tất cả Các ý kiến trên đều sai
Câu 9: Ưu điểm của công cụ nghiệp vụ thị trường mở trong điều tiết mục tiêu trung gian:
 •  A: Linh hoạt, chủ động, chinh xac
 •  B: kiểm soat được MBn
 •  C: Tác động trực tiếp với MS
 •  D: Cả a và b
Câu 10: Sự gia tăng của yếu tố nào sau đây làm tổng cầu AD tăng
 •  A: Lương của công chức khu vực nhà nước
 •  B: Giá nguyên liệu (xăng dầu, sắt thep,...)
 •  C: Lãi suất
 •  D: cả a và c

Trắc nghiệm Quản trị kinh doanh khác

Các loại trắc nghiệm khác

Ghi chú về bài Trắc nghiệm môn lý thuyết tiền tệ 2

Bài Trắc nghiệm môn lý thuyết tiền tệ 2 đã được kiểm duyệt trên websites vieclam.tv. Nếu thông tin không chính xác, bạn có thể liên hệ thông báo cho chúng tôi.
Từ khóa tìm kiếm
Trắc nghiệm môn lý thuyết tiền tệ 2- Test môn lý thuyết tiền tệ 2 . Bài thi Trắc nghiệm môn lý thuyết tiền tệ 2 miễn phí. Làm bài test Trắc nghiệm môn lý thuyết tiền tệ 2 online. Trac nghiem mon ly thuyet tien te 2- Test mon ly thuyet tien te 2 . Bai thi Trac nghiem mon ly thuyet tien te 2 mien phi. Lam bai test Trac nghiem mon ly thuyet tien te 2 online.