Trắc nghiệm môn quản trị ngoại thương 16- Test môn quản trị ngoại thương 16

Câu 1: DAF-Delivered At Frontier (...named place)-Giao tại biên giới (...địa điểm qui định) theo INCOTERMS 2000 thì người bán
 •  A: Giao hàng khi hàng được đặt dưới sự định đoạt của người mua trên phương tiện vận tải chở đến, chưa dỡ ra, đã hoàn thành thông quan xuất khẩu nhưng chưa thông quan nhập khẩu tại địa điểm quy định nơi biên giới
 •  B: Biên giới theo điều kiện này có thể là bất cứ biên giới nào kể cả nước người bán, người mua hay một nước thứ ba. Theo điều kiện này, người bán không có nghĩa vụ dỡ hàng khỏi phương tiện vận chuyển.
 •  C: Ðiều kiện này chỉ áp dụng đối với giao hàng trên bộ, nếu việc giao h àng tại c ầu cảng hay trên tàu thì áp dụng điều kiện DES hoặc DEQ
 •  D: Cả 3 đều đúng.
Câu 2: CIP – Carriage and Insurrance Paid To (…named place of destination) - Cước phí và bảo hiểm trả tới (...nơi đến qui định ) theo INCOTERMS 2000 thì ...
 •  A: Người mua phải mua bảo hiểm hàng hóa cho người mua theo điều kiện bảo hiểm tối thiểu.
 •  B: Người bán phải mua bảo hiểm hàng hóa cho người mua theo điều kiện bảo hiểm tối thiểu.
 •  C: Người bán phải mua bảo hiểm hàng hóa cho người mua theo điều kiện bảo hiểm tối đa.
 •  D: Cả 3 đều sai.
Câu 3: CIP – Carriage and Insurrance Paid To (…named place of destination) - Cước phí và bảo hiểm trả tới (...nơi đến qui định ) theo INCOTERMS 2000 thì người bán
 •  A: Giao hàng cho người chuyên chở do chính người bán chỉ định, trả chi phí vận tải cần thiết để thuê tàu chở hàng đến tận địa điểm quy định.
 •  B: Người mua chịu mọi rủi ro và các phí tổn phát sinh sau khi hàng được giao như trên.
 •  C: Phải mua bảo hiểm hàng hóa cho người mua theo điều kiện bảo hiểm tối thiểu
 •  D: Cả 3 đều đúng
Câu 4: CPT – Carriage Paid To (…named place of destination) - Cước phí trả tới (...nơi đến qui định ) theo INCOTERMS 2000 thì …
 •  A: Người bán giao hàng cho người chuyên chở do chính người bán chỉ định, trả chi phí vận tải cần thiết để thuê tàu chở hàng đến tận địa điểm quy định.
 •  B: Người bán chịu mọi rủi ro và các phí tổn phát sinh sau khi hàng được giao như trên.
 •  C: Người bán giao hàng cho người chuyên chở do người mua chỉ định, trả chi phí vận tải cần thiết để thuê tàu chở hàng đến tận địa điểm quy định.
 •  D: Cả 3 đều đúng.
Câu 5: CPT – Carriage Paid To (…named place of destination) - Cước phí trả tới (...nơi đến qui định ) theo INCOTERMS 2000 thì người bán
 •  A: Giao hà ng cho người chuyên chở do chính người bán chỉ định, trả chi phí vận tải cần thiết để thuê tàu chở hàng đến tận địa điểm quy định
 •  B: Người mua chịu mọi rủi ro và các phí tổn phát sinh sau khi hàng được giao như trên.
 •  C: Cả 2 đều đúng.
 •  D: Cả 2 đều sai
Câu 6: CIF_ Cost, Insurrance and Freight (…named port of destination)-Tiền hàng, bảo hiểm và cước (...cảng đến qui định ) theo INCOTERMS 2000 thì …
 •  A: Người bán phải thông quan xuất khẩu cho hàng hoá .
 •  B: Người mua phải thông quan xuất khẩu cho hàng hoá .
 •  C: Người bán giúp người mua thông quan xuất khẩu cho hàng hoá .
 •  D: Người mua giúp người bán thông quan xuất khẩu cho hàng hoá .
Câu 7: CIF_ Cost, Insurrance and Freight (…named port of destination)-Tiền hàng, bảo hiểm và cước (...cảng đến qui định ) theo INCOTERMS 2000 thì …
 •  A: Người bán phải mua bảo hiểm hàng hải.
 •  B: Người mua phải mua bảo hiểm hàng hải.
 •  C: Phải thông quan xuất khẩu cho hàng hoá
 •  D: Cả a và c đều đúng.
Câu 8: CIF_Cost, Insurrance and Freight (…named port of destination)-Tiền hàng, bảo hiểm và cước (...cảng đến qui định ) theo INCOTERMS 2000 nếu các bên không có ý định giao hàng qua lan can tàu, thì nên sử dụng điều kiện:
 •  A: CFR.
 •  B: CPT
 •  C: FCA.
 •  D: CIP
Câu 9: CIF_ Cost, Insurrance and Freight (…named port of destination)-Tiền hàng, bảo hiểm và cước (...cảng đến qui định ) theo INCOTERMS 2000 thì người bán
 •  A: Giao hàng khi hàng hoá đã qua lan can tàu tại cảng gửi hàng. Người bán phải trả các phí tổn và cước vận tải cần thiết để đưa hàng tới cảng đến quy định nhưng rủi ro về mất mát và hư hại đối với hàng hoá cũng như mọi chi phí phát sinh thêm do các tình huống xảy ra sau thời điểm giao hàng được chuyển từ người bán sang người mua khi hàng qua lan can tàu tại cảng gửi hàng.
 •  B: Người bán còn phải mua bảo hiểm hàng hải để bảo vệ cho người mua trước những rủi ro về mất mát hoặc hư hại đối với hàng hoá trong quá trình chuyên chở. Do vậy, người bán sẽ ký hợp đồng bảo hiểm và trả phí bảo hiểm
 •  C: Phải thông quan xuất khẩu cho hàng hoá
 •  D: Cả 3 đều đúng.
Câu 10: CFR_Cost and Freight (…named port of destination)-Tiền hàng và cước (...cảng đến qui định ) theo INCOTERMS 2000 thì người bán
 •  A: Phải trả các phí tổn và cước vận tải cần thiết để đưa hàng tới cảng đến quy định nhưng rủi ro về mất mát và hư hại đối với hàng hoá cũng như mọi chi phí phát sinh thêm do các tình huống xảy ra sau thời điểm giao hàng được chuyển từ người bán sang người mua khi hàng qua lan can tàu tại cảng dỡ hàng.
 •  B: Không phải trả các phí tổn và cước vận tải cần thiết để đưa hàng tới cảng đến quy định nhưng rủi ro về mất mát và hư hại đối với hàng hoá cũng như mọi chi phí phát sinh thêm do các tình huống xảy ra sau thời điểm giao hàng được chuyển từ người bán sang người mua khi hàng qua lan can tàu tại cảng dỡ hàng.
 •  C: Phải trả các phí tổn và cước vận tải cần thiết để đưa hàng tới cảng đến quy định nhưng rủi ro về mất mát và hư hại đối với hàng hoá cũng như mọi chi phí phát sinh thêm do các tình huống xảy ra sau thời điểm giao hàng được chuyển từ người bán sang người mua khi hàng qua lan can tàu tại cảng bốc hàng.
 •  D: Cả 3 đều sai

Trắc nghiệm Quản trị kinh doanh khác

Các loại trắc nghiệm khác

Ghi chú về bài Trắc nghiệm môn quản trị ngoại thương 16

Bài Trắc nghiệm môn quản trị ngoại thương 16 đã được kiểm duyệt trên websites vieclam.tv. Nếu thông tin không chính xác, bạn có thể liên hệ thông báo cho chúng tôi.
Từ khóa tìm kiếm
Trắc nghiệm môn quản trị ngoại thương 16- Test môn quản trị ngoại thương 16 . Bài thi Trắc nghiệm môn quản trị ngoại thương 16 miễn phí. Làm bài test Trắc nghiệm môn quản trị ngoại thương 16 online. Trac nghiem mon quan tri ngoai thuong 16- Test mon quan tri ngoai thuong 16 . Bai thi Trac nghiem mon quan tri ngoai thuong 16 mien phi. Lam bai test Trac nghiem mon quan tri ngoai thuong 16 online.