Trắc nghiệm doanh nghiệp tư nhân và hộ kinh doanh 5- Test doanh nghiệp tư nhân và hộ kinh doanh 5

Câu 1: Doanh nghiệp tư nhân kinh doanh bị thua lỗ kéo dài thì có thể:
 •  A: Giải thể doanh nghiệp
 •  B: Xin phá sản
 •  C: Cả a và b đúng.
 •  D: Cả a và b sai
Câu 2: Doanh nghiệp tư nhân được quyền kinh doanh xuất nhập khẩu.
 •  A: Đúng
 •  B: Sai
Câu 3: Chủ doanh nghiệp có quyền:
 •  A: Tăng hoặc giảm vốn đầu tư vào hoạt động kinh doanh
 •  B: Có quyền giảm vốn đầu tư kinh doanh xuống thấp hơn vốn đầu tư đã đăng ký sau khi đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh
 •  C: Cả a và b đúng
 •  D: Cả a và b sai
Câu 4: Chọn phát biểu sai:
 •  A: Chủ doanh nghiệp có quyền quyết định đối với mọi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp
 •  B: Chủ doanh nghiệp có quyền sử dụnglợi nhuận sau khi đã nộp thuế và các nghĩa vụ tài chính khác theo qui định của pháp luật.
 •  C: Chủ doanh nghiệp tư nhân là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.
 •  D: Chủ doanh nghiệp tư nhân là người quản lí, điều hành doanh nghiệp
Câu 5: Chọn phát câu đúng:
 •  A: Chủ doanh nghiệp tư nhân có quyền cho thuê toàn bộ doanh nghiệp của mình và không phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong thời gian cho thuê.
 •  B: Người quản lí, điều hành doanh nghiệp là nguyên đơn, bị đơn hoặc người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước trọng tài hoặc tòa án tranh chấp liên quan đến doanh nghiệp.
 •  C: a và b đúng
 •  D: a và b sai
Câu 6: Đối tượng nào sau đây không phải là hộ kinh doanh:
 •  A: Các gia đình sản xuất
 •  B: Các hộ gia đình sản xuất muối. nông-lâm-ngư nghiệp.
 •  C: Những người bán hàng rong.
 •  D: Tất cả các đối tượng trên
Câu 7: Trước đây vợ chồng anh A mở một quán cơm ở Q1.Hiện nay do tình hình buôn bán thuận lợi nên anh A từ tự tay làm lấy mọi việc,anh thuê thêm 2 phụ bếp,4 phục vụ và 4 tạp vụ.Vậy hình thúc kinh doanh của anh A hiện nay được coi là:
 •  A: Hộ kinh doanh
 •  B: Cá nhân kinh doanh
Câu 8: Hộ kinh doanh và doanh nghiệp được phân biệt với nhau bởi:
 •  A: Qui mô kinh doanh
 •  B: Số lượng cơ sở.
 •  C: Số lượng lao động thuê mướn
 •  D: Cả 3 yếu tố trên.
Câu 9: Theo quy định thì tên riêng của hộ kinh doanh không được trùng với tên riêng của hộ kinh doanh đã đăng ký trong phạm vi:
 •  A: Xã,phường
 •  B: Quận,huyện
 •  C: Tỉnh,thành phố
 •  D: Toàn quốc
Câu 10: Hộ kinh doanh các ngành nghề không cần điều kiện được phép tiến hành kinh doanh sau khi nộp đủ hồ sơ:
 •  A: 5 ngày
 •  B: 1 ngày.
 •  C: 1 tháng
 •  D: Khác.

Trắc nghiệm Quản trị kinh doanh khác

Các loại trắc nghiệm khác

Ghi chú về bài Trắc nghiệm doanh nghiệp tư nhân và hộ kinh doanh 5

Bài Trắc nghiệm doanh nghiệp tư nhân và hộ kinh doanh 5 đã được kiểm duyệt trên websites vieclam.tv. Nếu thông tin không chính xác, bạn có thể liên hệ thông báo cho chúng tôi.
Từ khóa tìm kiếm
Trắc nghiệm doanh nghiệp tư nhân và hộ kinh doanh 5- Test doanh nghiệp tư nhân và hộ kinh doanh 5 . Bài thi Trắc nghiệm doanh nghiệp tư nhân và hộ kinh doanh 5 miễn phí. Làm bài test Trắc nghiệm doanh nghiệp tư nhân và hộ kinh doanh 5 online. Trac nghiem doanh nghiep tu nhan va ho kinh doanh 5- Test doanh nghiep tu nhan va ho kinh doanh 5 . Bai thi Trac nghiem doanh nghiep tu nhan va ho kinh doanh 5 mien phi. Lam bai test Trac nghiem doanh nghiep tu nhan va ho kinh doanh 5 online.