Trắc nghiệm doanh nghiệp tư nhân và hộ kinh doanh 4- Test doanh nghiệp tư nhân và hộ kinh doanh 4

Câu 1: Đặc điểm pháp lý của DNTN:
 •  A: Là doanh nghiệp 1 chủ
 •  B: Là doanh nghiệp không có tư cánh pháp nhân
 •  C: Là doanh nghiêp có khả năng huy động vốn
 •  D: Là doanh nghiệp có một cá nhân làm chủ, chịu trách nhiệm vô hạn về nghĩa vụ tài sản, không có tư cách doanh nhân, không được phát hành chứng khoán
Câu 2: Sau khi bán doanh nghiệp, chậm nhất là bao lâu chủ DNTN phải thông báo bằng văn bản cho cơ quan đăng ký kinh doanh?
 •  A: 10 ngày
 •  B: 15 ngày
 •  C: 1 tháng
 •  D: 3 tháng
Câu 3: Trong quá trình hoạt động vốn đầu tư của doanh nghiệp có thể tăng giảm như thế nào?
 •  A: Chỉ được tăng lên
 •  B: Chỉ được giảm xuống
 •  C: Có thể tăng và giảm vốn
 •  D: Được tăng hoặc giảm vốn. Trong trường hợp giảm vốn đầu tư thấp hơn vốn đầu tư thì phải đăng ký với cơ quan đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh
Câu 4: Trong quá trình cho thuê doanh nghiệp , trách nhiệm của chủ doanh nghiệp như thế nào?
 •  A: Không phải chịu trách nhiệm trước pháp luật
 •  B: Phải chịu trách nhiệm 1 phần
 •  C: Phải chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật
 •  D: Phải chịu trách nhiệm nếu 2 bên thỏa thuận
Câu 5: Ai là người đại diện theo pháp luật của DNTN
 •  A: Giám đốc DNTN
 •  B: Chính DNTN
 •  C: Chủ sở hữu DNTN
 •  D: Tất cả ý trên
Câu 6: Sau khi bán doanh nghiệp, trách nhiệm của chủ DNTN cũ như thế nào?
 •  A: Chuyển hết trách nhiệm sang người chủ mới
 •  B: Vẫn có trách nhiệm lien đới
 •  C: Chịu trách nhiệm với những khoản nợ và nghĩa vụ khác mà doanh nghiệp chưa thực hiện trừ trường hợp có thủa thuận khác
 •  D: Tất cả các ý trên đều sai.
Câu 7: Doanh nghiệp tư nhân được phát hành cổ phiếu.
 •  A: Đúng
 •  B: Sai
Câu 8: Doanh nghiệp tư nhân có tư cách pháp nhân
 •  A: Đúng
 •  B: Sai
Câu 9: Những ai có quyền thành lập doanh nghiệp tư nhân.
 •  A: Công dân Việt Nam đủ 18 tuổi, có đủ năng lực hành vi dân sự.
 •  B: Công dân nước ngoài thường trú tại Việt Nam.
 •  C: Cá nhân Việt Nam và cá nhân nước ngoài có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc diện bị cấm thành lập doanh nghiệp
 •  D: Cả a và b
Câu 10: Chọn phát biểu đúng:
 •  A: Có thể sử dụng tên cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội mà không cần có sự chấp thuận của cơ quan, đơn vị tổ chức đó
 •  B: Doanh nghiệp tư nhân mới thành lập có thể đặt trùng tên với doanh nghiệp khác.
 •  C: Cả a và b đúng
 •  D: Cả a và b sai.

Trắc nghiệm Quản trị kinh doanh khác

Các loại trắc nghiệm khác

Ghi chú về bài Trắc nghiệm doanh nghiệp tư nhân và hộ kinh doanh 4

Bài Trắc nghiệm doanh nghiệp tư nhân và hộ kinh doanh 4 đã được kiểm duyệt trên websites vieclam.tv. Nếu thông tin không chính xác, bạn có thể liên hệ thông báo cho chúng tôi.
Từ khóa tìm kiếm
Trắc nghiệm doanh nghiệp tư nhân và hộ kinh doanh 4- Test doanh nghiệp tư nhân và hộ kinh doanh 4 . Bài thi Trắc nghiệm doanh nghiệp tư nhân và hộ kinh doanh 4 miễn phí. Làm bài test Trắc nghiệm doanh nghiệp tư nhân và hộ kinh doanh 4 online. Trac nghiem doanh nghiep tu nhan va ho kinh doanh 4- Test doanh nghiep tu nhan va ho kinh doanh 4 . Bai thi Trac nghiem doanh nghiep tu nhan va ho kinh doanh 4 mien phi. Lam bai test Trac nghiem doanh nghiep tu nhan va ho kinh doanh 4 online.