Trắc nghiệm môn tài chính quốc tế 13- Test môn tài chính quốc tế 13

Câu 1: Tỷ giá giao ngay hiện tại EUR / USD = 1.3272. Tỷ giá kỳ hạn 3 tháng : EUR /USD= 1.2728. Nếu tỷ giá giao ngay 3 tháng tới EUR/USD = 1.15. Nếu bạn có 100.000 EUR trong 3 tháng tới bạn sẽ ?
 •  A: Thiết lập hợp đồng bán kỳ hạn USD
 •  B: Thiết lập hợp đồng bán kỳ hạn EUR
 •  C: Thiết lập hợp đồng mua kỳ hạn EUR
 •  D: Thiết lập hợp đồng mua kỳ hạn USD
Câu 2: Tỷ giá giao ngay hiện tại EUR / USD = 1.3272. Tỷ giá kỳ hạn 3 tháng EUR / USD = 1.2728. Nếu bạn kỳ vọng tỷ giá giao ngay trong 3 tháng tới EUR / USD = 1.15. Giả sử bạn có 1000 EUR trong 3 tháng tới bạn sẽ ?
 •  A: Thiết lập hợp đồng bán kỳ hạn EUR, nếu dự đoán của bạn đúng bạn sẽ lãi : 12380 USD
 •  B: Thiết lập hợp đồng bán kỳ hạn EUR. Nếu dự đoán đúng bạn sẽ tạo : 12280 USD
 •  C: Thiết lập hợp đồng mua kỳ hạn EUR, nếu dự đoán của bạn đúng bạn sẽ lãi : 12380 USD
 •  D: Thiết lập hợp đồng mua kỳ hạn EUR nếu dự đoán của bạn đúng bạn sẽ lãi : 12380 USD
Câu 3: Tại thời điểm t, 1 EUR = 1.3 USD , 1 GBP = 1.7 USD. Thì giá EUR / GBP sẽ là :
 •  A: 0.76
 •  B: 0.765
 •  C: 1.3077
 •  D: 0.7647
Câu 4: Giả sử tại thời điểm t, tỷ giá thị trường : 1 EUR = 1 USD , 1 GBP = 1.5 USD của ngân hàng : 2 EUR = 1 GBP , 1.5 EUR = 1 GBP . Vậy chi phí giao dịch = 0 nhà đầu tư có USD, anh ta sẽ khai thác cơ hội = cách nào :
 •  A: Mua GBP với giá 1 GBP = 1.5 USD, dùng bảng mua EUR với giá : 1 GBP = 2 EUR sau đó bán EUR với giá 1 EUR = 1 USD
 •  B: Mua EUR với giá 1 EUR = 1 USD, chuyển đổi EUR sang GBP với giá 1 GBP = 2 EUR sau đó mua đôla với giá 1 GBP = 1.5 USD
 •  C: Bán GBP với giá 1 GBP = 1.5 USD sau đó chuyển đổi USD sang EUR sau đó bán EUR với giá 2 EUR = 1 GBP
 •  D: Anh ta đánh giá không có cơ hội
Câu 5: Những hàng hoá, dịch vụ sau, hàng hoá nào là hàng hoá có thể tham gia TMQT : ITG
 •  A: Máy bay, ôtô, phần mềm máy tính
 •  B: Dịch vụ mát xa, nhà hàng, karaoke, cắt tóc
 •  C: Truyền hình cáp, báo điện
 •  D: A & C
Câu 6: Ý nghĩa của thuyết ngang giá sức mua tương đối là :
 •  A: Đánh giá CPSX và NSLĐ giữa các quốc gia
 •  B: Dự đoán thay đổi tỷ giá trong tương lai
 •  C: Nguyên nhân của sự thay đổi tỷ giá
 •  D: . Cá B & C
Câu 7: Những đặc điểm nào sau đây là nhựơc điểm của thuyết ngang giá mức mua tuyệt đối
 •  A: So sánh giá cả rổ hàng hoá tính bằng nội tệ và giá cả số hàng hoá tính bằng ngoại tệ
 •  B: Tôn trọng giả thiết của luật 1 giá
 •  C: Tỷ trọng hàng hoá trong rổ
 •  D: Chênh lệch trình độ dân trí
Câu 8: Giả sử quy luật một giá bị phá vỡ. Trong chế độ tỷ giá cố định, trạng thái cân bằng của luật một giá sẽ được thiết lập vì
 •  A: Chính phủ dự trữ ngoại hối để can thiệp thị trưởng
 •  B: Ngân sách TW sử dụng công cụ thị trường
 •  C: Chính phủ sẽ áp dụng thuế suất thuế thu nhập cao
 •  D: Hàng hoá được vận động từ nơi có mức giá thấp tới nơi có mức giá cao. Từ đó mức giá cả của hàng hoá sẽ ngang bằng ở các thị trường
Câu 9: Các vấn đề nào sau đây là những giả thiết của luật một giá
 •  A: Thị trường cạnh tranh không hoàn hảo
 •  B: Hạn ngạch
 •  C: Chi phí vận chuyển bảo hiểm
 •  D: Thị trường cạnh tranh hoàn hảo bỏ qua hàng rào mậu dịch và chi phí vận chuyển bảo hiểm
Câu 10: Tỷ giá niêm yết gián tiếp cho biết gì ?
 •  A: Bao nhiêu đơn vị tiền tệ bạn phải có để đổi lấy 1 USD
 •  B: 1 đơn vị ngoại tệ trị giá bao nhiêu USD
 •  C: Bao nhiêu đơn vị ngoại tệ cần có để lấy 1 đơn vị nội tệ
 •  D: Bao nhiêu đơn vị nội tệ bạn cần để đổi lấy 1 đơn vị ngoại tệ

Trắc nghiệm Quản trị kinh doanh khác

Các loại trắc nghiệm khác

Ghi chú về bài Trắc nghiệm môn tài chính quốc tế 13

Bài Trắc nghiệm môn tài chính quốc tế 13 đã được kiểm duyệt trên websites vieclam.tv. Nếu thông tin không chính xác, bạn có thể liên hệ thông báo cho chúng tôi.
Từ khóa tìm kiếm
Trắc nghiệm môn tài chính quốc tế 13- Test môn tài chính quốc tế 13 . Bài thi Trắc nghiệm môn tài chính quốc tế 13 miễn phí. Làm bài test Trắc nghiệm môn tài chính quốc tế 13 online. Trac nghiem mon tai chinh quoc te 13- Test mon tai chinh quoc te 13 . Bai thi Trac nghiem mon tai chinh quoc te 13 mien phi. Lam bai test Trac nghiem mon tai chinh quoc te 13 online.