Câu hỏi trắc nghiệm luật chứng khoán 3- Câu hỏi Test luật chứng khoán 3

Câu 1: Phát hành thêm cổ phiếu ra công chúng bao gồm
 •  A: Chào bán thêm cổ phiếu để tăng vốn
 •  B: Phát hành thêm cổ phiếu để trả cổ tức
 •  C: Phát hành thêm cổ phiếu thưởng
 •  D: Tất cả các câu trên
Câu 2: Tổ chức bảo lãnh phát hành ở VN chỉ được bảo lãnh cho 1 đợt phát hành với tổng giá trị cổ phiếu không vượt quá
 •  A: 20% vốn tự có của tổ chức phát hành
 •  B: 25% vốn tự có của tổ chức phát hành
 •  C: 30% vốn tự có của tổ chức phát hành
 •  D: 35% vốn tự có của tổ chức phát hành
Câu 3: % tối đa trên vốn tự có mà 1 tổ chức bảo lãnh phát hành được phép bảo lãnh cho 1 đợt phát hành là:
 •  A: 20%
 •  B: 40%
 •  C: 30%
 •  D: 50%
Câu 4: Đại diện người sở hữu trái phiếu có thể là:
 •  A: Tổ chức định mức tín nhiệm
 •  B: Công ty CK có giấy phép hoạt động lưu ký
 •  C: Ngân hàng thương mại
 •  D: Cả b và c
Câu 5: So với Nghị định 48/CP , tiêu chuẩn niêm yết cổ phiếu theo quy định tại Nghị định 144/CP có giảm nhẹ về
 •  A: Vốn điều lệ
 •  B: Số lượng cổ đông ngoài tổ chức phát hành -
 •  C: Tỷ lệ ra công chúng
 •  D: Cả a và b
Câu 6: Hành vi nào sau đây không thuộc hành vi lũng đoạn thị trường
 •  A: .Giao dịch CK không thuộc quyền sở hữu của mình
 •  B: Sử dụng thông tin nội bộ để mua hoặc bán CK trước khi tin đó được công bố
 •  C: Thông đồng để mua bán CK để làm thay đổi cung cầu CK
 •  D: Lôi kéo người khác tham gia giao dịch CK
Câu 7: Nhân viên công ty kiểm toán được chấp thuận, sau khi kiểm toán công ty X tư vấn cho bạn mình bán cổ phiếu của công ty X vì công ty này hoạt động không hiệu quả. Vậy hành vi của nhân viên kiểm toán thuộc hành vi
 •  A: Lũng đoạn thị trường
 •  B: Giao dịch nội gián
 •  C: Bán khống
 •  D: Công bố thông tin
Câu 8: Để giao dịch CK niêm yết tại TTGDCK , cần phải có các bước:a) TTGDCK thực hiện khớp lệnh và thông báo kết quả giao dịch cho Cty CKb) Nhà đầu tư mở tài khoản, đặt lệnh mua, bán CKc) Cty CK nhập lệnh vào hệ thống giao dịch của TTGDCKd) Nhà đầu tư nhận CK hoặc nhận tiền sau 3 ngày kể từ ngày giao dịche) Cty CK thông báo kết quả cho nhà đầu tưTrình tự các bước trên là:
 •  A: a.a, b, c, d và e
 •  B: b.a, c, e, b và d
 •  C: c.b, a, e, d và c
 •  D: d.b, c, a, e và d
Câu 9: TTCK đang lên giá, cổ phiếu A tăng giá liên tuc qua nhiều phiên, nhà tư vấn nên khuyên khách hàng
 •  A: Đưa ra các thông tin và để nhà đầu tư tự quyết định
 •  B: Mua ngay CK A vì dự kiến giá còn tăng
 •  C: .Bán ngay CK A vì đã tăng lên đỉnh
 •  D: Không nên mua bán gì vì thị trường không ổn định
Câu 10: Mức ký quỹ giao dịch bán ck theo quy định hiện hành
 •  A: Đáp ứng tỷ lệ do chủ tịch UBCK quy định
 •  B: Có tối thiểu 70% ck đặt bán
 •  C: Có tối thiểu 50% ck đặt bán
 •  D: Có đủ số lượng ck đặt bán

Trắc nghiệm Quản trị kinh doanh khác

Các loại trắc nghiệm khác

Ghi chú về bài Câu hỏi trắc nghiệm luật chứng khoán 3

Bài Câu hỏi trắc nghiệm luật chứng khoán 3 đã được kiểm duyệt trên websites vieclam.tv. Nếu thông tin không chính xác, bạn có thể liên hệ thông báo cho chúng tôi.
Từ khóa tìm kiếm
Câu hỏi trắc nghiệm luật chứng khoán 3- Câu hỏi Test luật chứng khoán 3 . Bài thi Câu hỏi trắc nghiệm luật chứng khoán 3 miễn phí. Làm bài test Câu hỏi trắc nghiệm luật chứng khoán 3 online. Cau hoi trac nghiem luat chung khoan 3- Cau hoi Test luat chung khoan 3 . Bai thi Cau hoi trac nghiem luat chung khoan 3 mien phi. Lam bai test Cau hoi trac nghiem luat chung khoan 3 online.