Trắc nghiệm môn quản trị tài chính 6- Test môn quản trị tài chính 6

Câu 1: Trong câu hỏi trên, Icarus bán 5.000 thùng kem mỗi tháng với giá 15$ một thùng. Số dư trung bình trên tài khoản phải thu là:
 •  A: 75.000$
 •  B: 85.000$
 •  C: 60.000$
 •  D: 100.000$
Câu 2: Công ty KM có kỳ thu tiền bình quân là 40 ngày. Đầu tư của công ty vào khoản phải thu trung bình là 12 triệu $. Doanh số bán chịu hàng năm của công ty là bao nhiêu? Giả định một năm tính 360 ngày.
 •  A: 40 triệu $
 •  B: 12 triệu $
 •  C: 108 triệu $
 •  D: 144 triệu $
Câu 3: Chi phí cơ hội của việc nắm giữ 2 triệu $ tiền mặt là bao nhiêu nếu lãi suất ngày 0,02% và chi phí giao dịch bình quân tiền tệ qua đêm 50$?
 •  A: 50$
 •  B: 450$
 •  C: 400$
 •  D: 350$
Câu 4: Điều kiện tín dụng càng rộng rãi thì tiềm ẩn về những khoản nợ xấu và doanh số không mang lại lợi nhuận càng cao
 •  A: Đúng
 •  B: Sai
Câu 5: Câu nào sau đây không bao gồm trong chi phí tồn trữ hàng tồn kho?
 •  A: Chi phí bảo hiểm hàng tồn kho
 •  B: Cơ hội phí của vốn đầu tư cho hàng tồn kho
 •  C: Chi phí hàng tồn kho
 •  D: Chi phí thuê kho
Câu 6: Một công ty có doanh thu mỗi ngày là 15.000$ có thể tăng tốc độ thu tiền 2 ngày, giả định rằng lãi suất năm 8%. Lợi ích của công ty này là gì?
 •  A: Tiết kiệm mỗi ngày 2.400$
 •  B: Tiết kiệm mỗi năm 2.400$
 •  C: Tiết kiệm mỗi năm 15.000$
 •  D: Tiết kiệm mỗi năm 30.000$
Câu 7: Giám đốc tài chính của công ty bạn quyết định bán 50.000$ chứng khoán để cung cấp cho nhu cầu tiền mặt. Biết rằng hiện công ty có nhu cầu tiền mặt hằng năm 2.500.000$, chi phí cho mỗi lần giao dịch 25$, lãi suất trái phiếu 5%. Hỏi quyết định của vị giám đốc tài chính có thích hợp không?
 •  A: Có
 •  B: Không, nên bán khoảng 60.000$
 •  C: Không, nên bán khoảng 35.000$
 •  D: Không, nên bán khoảng 5.000$
Câu 8: Mô hình EOQ cho một sản phẩm là 400 đơn vị. Tuy nhiên, đơn đặt hàng mới yêu cầu trả trước 4 ngày. Trong thời gian này có 80 sản phẩm sẽ sử dụng. Với những thông tin này, hàng tồn kho dự trữ tối ưu là:
 •  A: 420 đơn vị
 •  B: 500 đơn vị 10
 •  C: 509 đơn vị
 •  D: 580 đơn vị
Câu 9: Một công ty có lãi suất 6% năm, chi phí mỗi lần bán trái phiếu 50$ và tổng nhu cầu tiền mặt 345.600$. Sử dụng mô hình Baumol để tính số dư tiền mặt mục tiêu.
 •  A: 832$
 •  B: 28.800$
 •  C: 24.000$
 •  D: 16.970$
Câu 10: Giả sử rằng chi phí mỗi lần bán trái phiếu là 100$, lãi suất 0,03% ngày và độ lệch chuẩn của dòng tiền hàng ngày 50$. Công ty xác định mức giới hạn dưới để nắm giữ tiền mặt là 200$. Dùng mô hình Miller Orr để tính số dư tiền mặt mục tiêu
 •  A: 855$
 •  B: 1.055$
 •  C: 200$
 •  D: 432$

Trắc nghiệm Quản trị kinh doanh khác

Các loại trắc nghiệm khác

Ghi chú về bài Trắc nghiệm môn quản trị tài chính 6

Bài Trắc nghiệm môn quản trị tài chính 6 đã được kiểm duyệt trên websites vieclam.tv. Nếu thông tin không chính xác, bạn có thể liên hệ thông báo cho chúng tôi.
Từ khóa tìm kiếm
Trắc nghiệm môn quản trị tài chính 6- Test môn quản trị tài chính 6 . Bài thi Trắc nghiệm môn quản trị tài chính 6 miễn phí. Làm bài test Trắc nghiệm môn quản trị tài chính 6 online. Trac nghiem mon quan tri tai chinh 6- Test mon quan tri tai chinh 6 . Bai thi Trac nghiem mon quan tri tai chinh 6 mien phi. Lam bai test Trac nghiem mon quan tri tai chinh 6 online.