Trắc nghiệm môn quản trị kinh doanh quốc tế 5- Test môn quản trị kinh doanh quốc tế 5

Câu 1: Trong một __________ tất cả các rào cản mậu dịch đều được xóa bỏ.
 •  A: Khu vực mậu dịch tự do
 •  B: Liên hiệp thuế quan
 •  C: Thị trường chung, liên hiệp kinh tế
 •  D: Tất cả hình thức nêu trên đều đúng
Câu 2: Hợp nhất kinh tế theo khu vực
 •  A: Làm gia tăng quy mô thị trường
 •  B: Dẩn đến sự độc quyền tự nhiên
 •  C: Làm tăng giá sản phẩm
 •  D: Làm hiệu quả sản xuất kém
Câu 3: Nếu quốc gia áp đặt một mức sản lượng hàng hóa được nhập khẩu vào nước mình trong một năm, hình thức đó gọi là
 •  A: Hạn ngạch nhập khẩu
 •  B: Tự nguyện hạn chế nhập khẩu
 •  C: Thuế
 •  D: Thuế quan nhập khẩu
Câu 4: Để lý giải vì sao một quốc gia có lợi thế trong việc xuất khẩu các mặt hàng có nguồn gốc từ tài nguyên thiên nhiên, người ta phải dựa vào
 •  A: Lý thuyết về lợi thế tuyệt đối
 •  B: Lý thuyết về lợi thế tương đối
 •  C: Yếu tố sản xuất đặc thù là đất đai
 •  D: lý thuyết về sự dồi dào của các yếu tố sản xuất (dồi dào về vốn và LĐ)
Câu 5: Những phát biểu sau đây đều đúng với quá trình quốc tế hóa, ngoại trừ
 •  A: Sản phẩm được sản xuất hoàn toàn tại một quốc gia
 •  B: Nguồn lực sản xuất huy động từ một quốc gia
 •  C: Sản phẩm dịch chuyển từ quốc gia này sang quốc gia khác
 •  D: Vốn và nhân lực dịch chuyển từ nước này sang nước khác
Câu 6: Việc mang quốc tịch của công ty đa quốc gia có tầm quan trọng vì những yếu tố sau, ngoại trừ
 •  A: Công ty bị chi phối bởi luật pháp của nước chủ nhà
 •  B: Công ty bị hạn chế xuất khẩu hàng kỹ thuật cao sang một số nước bị cấm nhập những mặt hàng này
 •  C: Có thể dẩn đến tình trạng tẩy chay khi có mâu thuẩn chính trị giửa nước chủ nhà và nước khách
 •  D: Được ưu đãi tại những nước là đồng minh của nước chủ nhà e. Không xuất khẩu hàng hóa sang những nước bị nước chủ nhà cấm vận
Câu 7: Các phát biểu sau đây đều đúng với hiện tượng chuyển giá (hay định giá chuyển giao), ngoại trừ
 •  A: Định giá bán các linh kiện trong nội bộ với một giá khác với giá thị trường
 •  B: Nhằm mục tiêu né tránh thuế tại những nước có thuế thu nhập doanh nghiệp cao
 •  C: Được thực hiện nhờ vào công ty đa quốc gia hoạt động tại nhiều nước khác nhau
 •  D: Định giá bán khi xâm nhập thị trường quốc tế
Câu 8: Các phát biểu sau đây đều thể hiện lý do thành lập liên doanh, ngoại trừ
 •  A: Do luật phát nước khách quy định phải liên doanh trong một số ngành nghề
 •  B: Tận dung những ưu đãi về tài chính của nước khách
 •  C: Đảm bảo việc thực hiện chiến lược quốc tế của công ty đa quốc gia
 •  D: Tận dụng những lợi thế của đối tác
Câu 9: Toàn cầu hóa thị trường sẽ dẩn đến các lợi ích sau đây, ngoại trừ
 •  A: Làm cho nền kinh tế của từng quốc gia trở nên độc lập
 •  B: Tiêu chuẩn hóa được sản phẩm và dịch vụ - đúng
 •  C: Dẩn đến sự đồng nhất trong văn hóa tiêu dùng
 •  D: Tăng hiệu quả kinh tế theo quy mô
Câu 10: Hiện tượng chệch hướng mậu dịch khi thành lập liên hiệp thuế quan là hiện tượng
 •  A: Hàng hóa từ nước ngoài khối xâm nhập vào thị trường của các nước trong khối
 •  B: Người tiêu dùng trong khối phải mua hàng từ một nhà sản xuất trong khối với mức giá cao hơn so với trước đây
 •  C: Hàng hóa được buôn bán giữa các nước đã phát triển với nhau
 •  D: Hàng hóa được buôn bán giữa các nước đang phát triển

Trắc nghiệm Quản trị kinh doanh khác

Các loại trắc nghiệm khác

Ghi chú về bài Trắc nghiệm môn quản trị kinh doanh quốc tế 5

Bài Trắc nghiệm môn quản trị kinh doanh quốc tế 5 đã được kiểm duyệt trên websites vieclam.tv. Nếu thông tin không chính xác, bạn có thể liên hệ thông báo cho chúng tôi.
Từ khóa tìm kiếm
Trắc nghiệm môn quản trị kinh doanh quốc tế 5- Test môn quản trị kinh doanh quốc tế 5 . Bài thi Trắc nghiệm môn quản trị kinh doanh quốc tế 5 miễn phí. Làm bài test Trắc nghiệm môn quản trị kinh doanh quốc tế 5 online. Trac nghiem mon quan tri kinh doanh quoc te 5- Test mon quan tri kinh doanh quoc te 5 . Bai thi Trac nghiem mon quan tri kinh doanh quoc te 5 mien phi. Lam bai test Trac nghiem mon quan tri kinh doanh quoc te 5 online.