Trắc nghiệm về kinh tế vĩ mô và vi mô 13- Test về kinh tế vĩ mô và vi mô 13

Câu 1: Hàm sản xuất có dạng Q=4L0,6 K0,8 ; Pl=2; Pk=4; TC=5000 Hàm sản xuất này có dạng
 •  A: Năng suất tăng dần theo qui mô
 •  B: Năng suất giảm dần theo qui mô
 •  C: Năng suất không đổi theo qui mô
 •  D: Không thể biết được
Câu 2: Gỉa sử sản phẩm X có hàm số cung và cầu như sau:Qd = 180 - 3P, Qs = 30 + 2P, nếu chính phủ đánh thuế vào sản phẩm làm cho lượng cân bằng giảm xuống còn 78 , thì số tiền thuế chính phủ đánh vào sản phẩm
 •  A: 5
 •  B: 3
 •  C: 10
 •  D: 12
Câu 3: Chính phủ đánh thuế mặt hàng bia chai là 500đ/ chai đã làm cho giá tăng từ 2500đ / chai lên 2700 đ/ chai. Vậy mặt hàng trên có cầu co giãn:
 •  A: Ít
 •  B: Nhiều
 •  C: Co giãn hoàn toàn
 •  D: Hoàn toàn không co giãn
Câu 4: Một sản phẩm có hàm số cầu thị trường và hàm số cung thị trường lần lượt QD = -2P + 200 và QS = 2P - 40 .Nếu chính phủ tăng thuế là 10$/sản phẩm, tổn thất vô ích (hay lượng tích động số mất hay thiệt hại mà xã hội phải chịu) do việc đánh thuế của chính phủ trên sản phẩm này là:
 •  A: P = 40$
 •  B: P = 60$
 •  C: P = 70$
 •  D: P = 50$
Câu 5: Nếu Lộc mua 10 sản phẩm X và 20 sản phẩm Y, với giá Px = 100$/SP; Py = 200$/SP. Hữu dụng biên của chúng là MUx = 20đvhd; MUy = 50đvhd. Để đạt tổng hữu dụng tối đa Lộc nên:
 •  A: Tăng lượng Y, giảm lượng X
 •  B: Giữ nguyên lượng X, giảm lượng Y
 •  C: Giữ nguyên số lượng hai sản phẩm
 •  D: Tăng lượng X, giảm lượng Y
Câu 6: X và Y là hai mặt hàng thay thế hoàn toàn và tỷ lệ thay thế biên MRSXY = -ΔY/ΔX = - 2. Nếu Px = 3Py thì rổ hàng người tiêu dùng mua:
 •  A: Chỉ có hàng X
 •  B: Có cả X và Y
 •  C: Chỉ có hàng Y
 •  D: Các câu trên đều sai.
Câu 7: Tỷ lệ thay thế biên của 2 sản phẩm X và Y giảm dần, điều đó chứng tỏ rằng đường cong bàng quan (đẳng ích) của 2 sản phẩm có dạng
 •  A: Là đường thẳng dốc xuống dưới từ trái sang phải.
 •  B: Mặt lồi hướng về gốc tọa độ.
 •  C: Mặt lõm hướng về gốc tọa độ
 •  D: Không có câu nào đúng
Câu 8: Một người tiêu thụ dành một số tiền là 2 triệu đồng / tháng để chi tiêu cho 2 sản phẩm X và Y với giá của X là 20000 đồng và của Y là 50000. đường ngân sách của người này là:
 •  A: X = 5Y /2 +100
 •  B: Y = 2X / 5 +40
 •  C: Cả a và b đều sai
 •  D: Cả a và b đều đúng.
Câu 9: Một doanh nghiệp trong thị trường cạnh tranh hoàn toàn có hàm tổng chi phí dài hạn:LTC = Q 2 + 64, mức giá cân bằng dài hạn:
 •  A: 8
 •  B: 16
 •  C: 64
 •  D: 32
Câu 10: Trong thị trường độc quyền hoàn toàn, mức sản lượng tối đa hóa lợi nhuận nằm ở phần đường cầu
 •  A: Không co giãn
 •  B: Co giãn ít
 •  C: Co giãn đơn vị
 •  D: Co giãn nhiều

Trắc nghiệm Quản trị kinh doanh khác

Các loại trắc nghiệm khác

Ghi chú về bài Trắc nghiệm về kinh tế vĩ mô và vi mô 13

Bài Trắc nghiệm về kinh tế vĩ mô và vi mô 13 đã được kiểm duyệt trên websites vieclam.tv. Nếu thông tin không chính xác, bạn có thể liên hệ thông báo cho chúng tôi.
Từ khóa tìm kiếm
Trắc nghiệm về kinh tế vĩ mô và vi mô 13- Test về kinh tế vĩ mô và vi mô 13 . Bài thi Trắc nghiệm về kinh tế vĩ mô và vi mô 13 miễn phí. Làm bài test Trắc nghiệm về kinh tế vĩ mô và vi mô 13 online. Trac nghiem ve kinh te vi mo va vi mo 13- Test ve kinh te vi mo va vi mo 13 . Bai thi Trac nghiem ve kinh te vi mo va vi mo 13 mien phi. Lam bai test Trac nghiem ve kinh te vi mo va vi mo 13 online.