Trắc nghiệm doanh nghiệp tư nhân và hộ kinh doanh 2- Test doanh nghiệp tư nhân và hộ kinh doanh 2

Câu 1: Phát biểu nào sau đây là đúng
 •  A: Tên riêng hộ kinh doanh không được trùng với tên riêng của hộ kinh doanh đã được đăng ký trong phạm vi tỉnh
 •  B: Tên riêng hộ kinh doanh không bắt buộc phải viết bằng tiếng việt
 •  C: Tên riêng hộ kinh doanh phải phát âm được
 •  D: Tên riêng hộ kinh doanh kô được kèm theo chữ số và ký hiệu
Câu 2: Trong thời gian bao lâu, kể từ ngày nhận hồ sơ xin đăng ký kinh doanh, nếu kô hợp lệ, cơ quan kinh doanh phải gửi văn bản yêu cầu bổ sung sửa đổi cho người thành lập
 •  A: 3 ngày
 •  B: 5 ngày
 •  C: 7 ngày
 •  D: 10 ngày
Câu 3: Vào thởi điểm nào, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện gửi danh sách hộ kinh doanh đã đăng ký cho phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh, cơ quan thuế cùng cấp và sở chuyên ngành
 •  A: Tuần thứ 1 hằng tháng
 •  B: Tuần thú 2 hằng tháng
 •  C: Tuần thứ 3 hằng tháng
 •  D: Tuần thứ 4 hằng tháng
Câu 4: Thời gian tạm ngừng kinh doanh của hô kinh doanh không quá
 •  A: 1 tháng
 •  B: 3 tháng
 •  C: 6 tháng
 •  D: 1 năm
Câu 5: Đối với hộ kinh doanh buôn chuyến, kinh doanh lưu động thì phải chọn địa điểm để đăng ký kinh doanh
 •  A: Đăng ký hộ khẩu thường trú
 •  B: Địa điểm thường xuyên kinh doanh
 •  C: Địa điểm thu mua giao dịch
 •  D: Tất cả đều đúng
Câu 6: Doanh nghiệp tư nhân là loại hình doanh nghiệp do một cá nhân là chủ sở hữu.Tính chất một chủ này thể hiện ở tất cả các phương diện nên có thể nói, doanh nghiệp tư nhân có sự độc lập về tài sản.Phát biểu này:
 •  A: Đúng
 •  B: Sai
Câu 7: Cá nhân có thể đăng ký kinh doanh (làm chủ doanh nghiệp) hiện nay là:
 •  A: Công dân Việt Nam đủ 18 tuổi
 •  B: Công dân Việt nam và người nước ngoài thường trú tại Việt Nam
 •  C: Cá nhân người Việt Nam và cá nhân người nước ngoài đều có quyền thành lập doanh nghiệp tư nhân, trừ một số trường hợp do pháp luật quy định.
 •  D: Cả a,b,c.
Câu 8: Một trong những quyền cơ bản của doanh nghiệp tư nhân là “chiếm hữu, định đoạt tài sản của doanh nghiệp”
 •  A: Đúng
 •  B: Sai.
Câu 9: Cơ quan đặng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét hồ sơ đăng ký kinh doanh và cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh trong vòng bao nhiêu ngày?
 •  A: 1 tuần(7 ngày).
 •  B: 10 ngày
 •  C: 15 ngày
 •  D: 20 ngày
Câu 10: Tên bằng tiếng nước ngoài của doanh nghiệp được quy định như thế nào?
 •  A: Không được đặt trước tên tiếng Việt trong cùng một bảng hiệu(nêú doanh nghiệp đó muốn để cùng lúc 2 tên).
 •  B: Có thể được dịch từ tên tiếng Việt sang.
 •  C: In hoặc viết cùng khổ chữ với tên bằng tiếng Việt của doanh nghiệp tại cơ sở của doanh nghiệp đó hoặc trên các giấy tờ giao dịch, hồ sơ tài liệu và ấn phẩm do doanh nghiệp đó phát hành
 •  D: a,b,c đều sai

Trắc nghiệm Quản trị kinh doanh khác

Các loại trắc nghiệm khác

Ghi chú về bài Trắc nghiệm doanh nghiệp tư nhân và hộ kinh doanh 2

Bài Trắc nghiệm doanh nghiệp tư nhân và hộ kinh doanh 2 đã được kiểm duyệt trên websites vieclam.tv. Nếu thông tin không chính xác, bạn có thể liên hệ thông báo cho chúng tôi.
Từ khóa tìm kiếm
Trắc nghiệm doanh nghiệp tư nhân và hộ kinh doanh 2- Test doanh nghiệp tư nhân và hộ kinh doanh 2 . Bài thi Trắc nghiệm doanh nghiệp tư nhân và hộ kinh doanh 2 miễn phí. Làm bài test Trắc nghiệm doanh nghiệp tư nhân và hộ kinh doanh 2 online. Trac nghiem doanh nghiep tu nhan va ho kinh doanh 2- Test doanh nghiep tu nhan va ho kinh doanh 2 . Bai thi Trac nghiem doanh nghiep tu nhan va ho kinh doanh 2 mien phi. Lam bai test Trac nghiem doanh nghiep tu nhan va ho kinh doanh 2 online.