Trắc nghiệm Quan hệ Kinh tế Quốc tế 2- Test Quan hệ Kinh tế Quốc tế 2

Câu 1: Bán phá giá hàng hoá
 •  A: Giúp các doanh nghiệp đẩy mạnh xuất khẩu
 •  B: Giúp doanh nghiệp thực hiện bán phá giá đẩy mạnh xuất khẩu
 •  C: Tất cả các doanh nghiệp sản xuất mặt hàng đó đẩy mạnh Xuất khẩu
 •  D: Xuất khẩu chỉ tăng ở Doanh nghiệp và mặt hàng thực hiện bán phá giá
Câu 2: Yếu tố cấu thành nào của công nghệ đang được đề cao nhất hiện nay?
 •  A: Thành phần Kỹ thuật
 •  B: Thành phần Thông tin
 •  C: Thành phần Tổ chức
 •  D: Thành phần Con người
Câu 3: Đặc điểm của các hình thức hạn chế nhập khẩu phi thuế quan là
 •  A: Bảo hộ rất chặt chẽ đối với người sản xuất
 •  B: Gây thiệt hại cho người tiêu dùng
 •  C: Đa dạng phong phú
 •  D: Cả A, B, C đều đúng
Câu 4: Hạn ngach nhập khẩu là một biện pháp trong chính sách thương mại của một nước nhằm:
 •  A: Hạn chế số lượng hàng hoá nhập khẩu
 •  B: Hạn chế giá trị hàng hoá nhập khẩu
 •  C: Cả hai phương án trên
 •  D: Cả hai phương án trên đều sai
Câu 5: Cho đến nay hình thức liên kết kinh tế quốc tế nào được xem là hình thức liên kết cao nhất?
 •  A: Liên minh thuế quan
 •  B: Liên minh kinh tế
 •  C: Liên minh tiền tệ
 •  D: Khu vực mậu dịch tự do
Câu 6: Một số kết quả Hội nhập đa phương của Việt Nam (Chỉ ra nội dung không đúng)
 •  A: Là thành viên của IMF, WB, ADB,
 •  B: Là quan sát viên của GATT
 •  C: Là thành viên của ASEM, APEC
 •  D: Là thành viên của ASEAN và tham gia nhiều chương trình hợp tác khác trong ASEAN như: Khu vực mậu dịch tự do ASEAN - Trung Quốc, Hợp tác ASEAN + 3....
Câu 7: Khi WTO ra đời thì:
 •  A: GATT không còn tồn tại nữa
 •  B: GATT vẫn tồn tại độc lập với WTO
 •  C: GATT tồn tại như là một văn bản pháp lý của WTO
 •  D: A & B đúng
Câu 8: Liên kết nhỏ có nội dung:
 •  A: Là liên kết giữa các chính phủ các nước
 •  B: Là liên kết giữa các công ty ở các quốc gia
 •  C: Là liên kết giữa các tổ chức kinh tế quốc tế
 •  D: B & C đúng
Câu 9: Quan hệ kinh tế quốc tế là tổng thể các mối quan hệ kinh tế đối ngoại được xét trên phạm vi:
 •  A: Quốc gia
 •  B: Khu vực
 •  C: Thế giới
 •  D: Cả 3 câu trên đều sai
Câu 10: Chọn câu nói đúng nhất về xu hướng vai trò của các nước phát triển trong thương mại quốc tế
 •  A: Tăng lên
 •  B: Giảm đi
 •  C: Tăng hoặc giảm
 •  D: Quan trọng, nhưng vai trò của các nước đang phát triển có xu hướng tăng mạnh hơn

Trắc nghiệm Quản trị kinh doanh khác

Các loại trắc nghiệm khác

Ghi chú về bài Trắc nghiệm Quan hệ Kinh tế Quốc tế 2

Bài Trắc nghiệm Quan hệ Kinh tế Quốc tế 2 đã được kiểm duyệt trên websites vieclam.tv. Nếu thông tin không chính xác, bạn có thể liên hệ thông báo cho chúng tôi.
Từ khóa tìm kiếm
Trắc nghiệm Quan hệ Kinh tế Quốc tế 2- Test Quan hệ Kinh tế Quốc tế 2 . Bài thi Trắc nghiệm Quan hệ Kinh tế Quốc tế 2 miễn phí. Làm bài test Trắc nghiệm Quan hệ Kinh tế Quốc tế 2 online. Trac nghiem Quan he Kinh te Quoc te 2- Test Quan he Kinh te Quoc te 2 . Bai thi Trac nghiem Quan he Kinh te Quoc te 2 mien phi. Lam bai test Trac nghiem Quan he Kinh te Quoc te 2 online.