Trắc nghiệm môn tài chính quốc tế 14- Test môn tài chính quốc tế 14

Câu 1: Yết giá giao ngay của hợp đồng EUR là EUR /USD = 1.1236/42 vậy % chênh lệch giá mua bán là :
 •  A: 0.45%
 •  B: 0.12%
 •  C: 0.013%
 •  D: 0.053%
Câu 2: Giả sử tại thời điểm t, ngân hàng A niêm yết : GDP /USD = 1.6727 / 30. Mua ở ngân hàng A với tỷ giá 1.6730. Giả sử tại thời điểm t, ngân hàng B niêm yết : GDP / USD = 1.6735 / 40. Bán ở ngân hàng B với giá 1.6735. Giả sử chi phí giao dịch = 0 thì lợi nhuận từ ng/vụ của arbitrage cho 1 tr GBP sẽ là :
 •  A: 500 USD
 •  B: 1300 USD
 •  C: 800 USD
 •  D: 1000 USD
Câu 3: Giả sử tại thời điểm t, ngân hàng A niêm yết : GBP /USD = 1.7281 / 89 và JPY /USD = 0.0079/82. Vậy tỷ giá GBP / JPY sẽ là :
 •  A: 210,74 / 218,85
 •  B: 218.75 / 210.84
 •  C: 210.7439 / 218.8481
 •  D: 210.8415 / 218.7484
Câu 4: Thời hạn thực thi của hợp đồng kỳ hạn là
 •  A: 90 ngày
 •  B: 60 ngày
 •  C: 1 năm
 •  D: Thời hạn thực thi của hợp đồng kỳ hạn là bất cứ ngày nào phụ thuộc vào sự thoả thuận của các bên tham gia hợp đồng
Câu 5: Giả sử tỷ giá thực ko đổi, nội tệ được yết giá gián tiếp khi tỷ giá danh nghĩa tăng lên, các yếu tố khác không đổi:
 •  A: Giá cả hàng hoá XK rẻ hơn
 •  B: Giá cả hàng hoá Xk đắt hơn
 •  C: Giá cả hành hoá NK rẻ hơn
 •  D: Giá cả hàng hoá NK đắt hơn
Câu 6: .…..là kết quả của sự so sánh giá cả hàng hoá nước ngoài với giá cả hàng hoá trong nước :
 •  A: Tỷ giá hối đoái theo PPP
 •  B: Cán cân vãng lai
 •  C: Ngang giá sức mua FFP
 •  D: Ngang giá sức mua tương đối
Câu 7: Tỷ giá biến động khi có sự thay đổi :
 •  A: Mức chênh lệch lạm phát giữa các đồng tiền
 •  B: Chênh lệch lãi suất
 •  C: Thâm hụt cán cân thanh toán
 •  D: Tất cả đều đúng
Câu 8: Tại thời điểm t nhà đầu tư phân tích và đánh giá thấy rằng đồng bảng Anh được định giá cao và co giãn giá trị thời điểm t+1, ông ta sẽ:
 •  A: Mua nhiều bảng hơn trước khi nó giảm giá
 •  B: Mua nhiều bảng hơn trước khi nó tăng giá
 •  C: Bán bảng trước khi giảm giá
 •  D: Bán bảng trước khi tăng giá
Câu 9: Tỷ giá giao ngay hiện tại của đồng bảng Anh là : 1.45 USD/GBP. Giả sử tỷ giá giao ngay của bảng Anh một năm sau là : 1.52 USD/GBP.
 •  A: Đồng USD tăng : 4.14 %
 •  B: Đồng bảng Anh giảm : 4.14
 •  C: Đồng bảng Anh tăng : 4.14 %
 •  D: Đồng bảng anh tăng : 3.97%
Câu 10: Giả sử tỷ giá giao ngay của EUR là 0.9 USD/EUR . Tỷ giá giao ngay dự kiến một năm sau là 0.85 USD/EUR, % thay đổi của tỷ giá giao ngay là :
 •  A: EUR tăng : 5.56%
 •  B: EUR giảm : 5.56%
 •  C: EUR tăng : 5.88%
 •  D: EUR giảm : 5.88%

Trắc nghiệm Quản trị kinh doanh khác

Các loại trắc nghiệm khác

Ghi chú về bài Trắc nghiệm môn tài chính quốc tế 14

Bài Trắc nghiệm môn tài chính quốc tế 14 đã được kiểm duyệt trên websites vieclam.tv. Nếu thông tin không chính xác, bạn có thể liên hệ thông báo cho chúng tôi.
Từ khóa tìm kiếm
Trắc nghiệm môn tài chính quốc tế 14- Test môn tài chính quốc tế 14 . Bài thi Trắc nghiệm môn tài chính quốc tế 14 miễn phí. Làm bài test Trắc nghiệm môn tài chính quốc tế 14 online. Trac nghiem mon tai chinh quoc te 14- Test mon tai chinh quoc te 14 . Bai thi Trac nghiem mon tai chinh quoc te 14 mien phi. Lam bai test Trac nghiem mon tai chinh quoc te 14 online.