Trắc nghiệm môn lý thuyết tiền tệ 6- Test môn lý thuyết tiền tệ 6

Câu 1: Cầu tiền giao dịch nhằm đáp ứng:
 •  A: Các nhu cầu dự phòng của Các chủ thể
 •  B: Các nhu cầu giao dịch của Các chủ thể đầu tư
 •  C: Các nhu cầu giao dịch và dự phòng
 •  D: Các nhu cầu đầu tư
Câu 2: Cầu tiền dự phòng là nhằm:
 •  A: Đáp ứng Các khoản chi tiêu
 •  B: Đáp ứng Các khoản chi tiêu theo kế hoạch
 •  C: Đáp ứng Các khoản chi tiêu theo dự tính
 •  D: Đáp ứng Các khoản chi tiêu không dự tính trước được
Câu 3: Khối tiền M1 bao gồm:
 •  A: Tiền mặt lưu thông ngoài hệ thống Ngân hàng
 •  B: Tiền mặt lưu thông ngoài hệ thống Ngân hàng và tiền gửi không kỳ hạn tại Các ngân
 •  C: Tiền gửi không kỳ hạn tại hệ thống Ngân hàng
 •  D: Toàn bộ tiền mặt được NHTW phát hành
Câu 4: Khối tiền M2 bao gồm:
 •  A: Toàn bộ khối tiền M1 và tiền gửi tiết kiệm tại Các Ngân hàng
 •  B: Tiền gửi tiết kiệm và tiền gửi có kỳ hạn tại Các Ngân hàng
 •  C: Khối tiền M1 và tiền gửi có kỳ hạn tại Các Ngân hàng
 •  D: Khối tiền M1, tiền gửi tiết kiệm và tiền gửi có kỳ hạn tại Các Ngân hàng
Câu 5: Lạm phát do chi phi đẩy xảy ra khi:
 •  A: Chi phi sản xuất tăng đẩy gia lên
 •  B: Chi tiêu của Các chủ thể kinh tế tăng
 •  C: Chi đầu tư của các doanh nghiệp tăng
 •  D: Cả b và c
Câu 6: Lạm phát do cầu kéo xảy ra là do:
 •  A: Áp lực gia tăng AD
 •  B: MD tăng vượt qua MS
 •  C: Lãi suất tăng lên
 •  D: Cả a và c
Câu 7: Hoạt động mua của NHTW trên thị trường vàng gay ra:
 •  A: Lượng tiền trung ương giảm
 •  B: Lượng tiền trung ương tăng
 •  C: Lượng tiền cung ứng giảm
 •  D: Lượng tiền trung ương và tiền cung ứng giảm
Câu 8: Tiền trung ương bao gồm:
 •  A: Toàn bộ tiền mặt do NHTW phát ra
 •  B: Toàn bộ dự trữ của Các NHTM
 •  C: Tiền mặt phát ra và tiền gửi của Các NHTM tại NHTW
 •  D: Tiền mặt trong quỹ của NHTM và tiền gửi của Các NHTM tại NHTW
Câu 9: Hệ số nhân tiền M1 thay đổi do:
 •  A: Công chúng tăng chi tiêu bằng tiền mặt tại quỹ
 •  B: Công chúng rút tiền mặt ở Ngân hàng để chi tiêu
 •  C: Công chúng giảm chi tiêu bằng tiền mặt tại quỹ
 •  D: Công chúng sử dụng phương tiện thanh toán qua Ngân hàng
Câu 10: Hệ số nhân tiền M1 chịu ảnh hưởng của:
 •  A: Tỉ lệ tiền mặt so với tiền gửi
 •  B: Tỷ lệ dự trữ bắt buộc do NHTW quy định -
 •  C: Tỷ lệ dự trữ qua mức so với tổng tiền gửi
 •  D: Tất cả Các yếu tố trên

Trắc nghiệm Quản trị kinh doanh khác

Các loại trắc nghiệm khác

Ghi chú về bài Trắc nghiệm môn lý thuyết tiền tệ 6

Bài Trắc nghiệm môn lý thuyết tiền tệ 6 đã được kiểm duyệt trên websites vieclam.tv. Nếu thông tin không chính xác, bạn có thể liên hệ thông báo cho chúng tôi.
Từ khóa tìm kiếm
Trắc nghiệm môn lý thuyết tiền tệ 6- Test môn lý thuyết tiền tệ 6 . Bài thi Trắc nghiệm môn lý thuyết tiền tệ 6 miễn phí. Làm bài test Trắc nghiệm môn lý thuyết tiền tệ 6 online. Trac nghiem mon ly thuyet tien te 6- Test mon ly thuyet tien te 6 . Bai thi Trac nghiem mon ly thuyet tien te 6 mien phi. Lam bai test Trac nghiem mon ly thuyet tien te 6 online.