Trắc nghiệm môn tài chính quốc tế 18- Test môn tài chính quốc tế 18

Câu 1: Trong chế độ tỷ giá thả nổi, nếu cán cân vãng lai thặng dư:
 •  A: Cán cân thanh toán quốc tế sẽ thâm hụt
 •  B: Cán cân vốn sẽ thâm hụt
 •  C: Cán cân thu nhập sẽ thặng dư
 •  D: Cán cân vốn sẽ thặng dư
Câu 2: Nếu thu nhập quốc dân > chi tiêu quốc dân thì :
 •  A: Tiết kiệm > đầu tư nội địa
 •  B: Thặng dư cán cân vãng lai
 •  C: Thâm hụt cán cân vốn
 •  D: Tất cả các câu trên đúng
Câu 3: Những vấn đề sau vấn đề nào không phải là nguyên nhân tỷ giá chênh lệch khỏi PPP:
 •  A: Thống kê hàng hoá “ giống hệt nhau”
 •  B: Chi phí vận chuyển
 •  C: Năng suất lao động
 •  D: Ko có hàng hoá thay thế nhập khẩu
Câu 4: Lạm phát ở Mỹ là 3% và ở Anh là 5%. Giả sử các giả thiết PPP tồn tại đồng bảng Anh sẽ là :
 •  A: Tăng giá 1.94%
 •  B: Giảm giá – 1.9%
 •  C: Giảm giá – 1.94%
 •  D: Tăng giá 1.9%
Câu 5: Giả sử lãi suất 1 năm của Franc Thuỵ Sỹ là 3% và USD là 4%. Nếu hiệu ứng Fisher quốc tế tồn tại, đồng Franc Thuỵ Sỹ sẽ thay đổi :
 •  A: Tăng giá 9.7%
 •  B: Giảm giá 9.7%
 •  C: Tăng giá 0.97%
 •  D: Giảm giá 0.97%
Câu 6: Giả sử lãi suất 1 năm GBP là 6% và USD là 4% nên tỷ giá giao ngay của GBP là 1.5 USD/ GBP và hiệu ứng Fisher quốc tế tồn tại, dự kiến tỷ giá giao ngay trong tương lai của GBP / USD sẽ là :
 •  A: 1.5288
 •  B: 1.5300
 •  C: 1.4700
 •  D: 1.4717
Câu 7: Lý thuyết ngang giá sức mua tương đối phát biểu rằng :
 •  A: Đồng tiền nào có tỷ lệ lạm phát cao thì đồng tiền đó có xu hướng giảm giá
 •  B: Đồng tiền nào có tỷ lệ lạm phát cao hơn đồng tiền đó sẽ có lãi suất cao hơn
 •  C: Chênh lệch tỷ giá phản ánh chênh lệch lạm phát
 •  D: Lãi suất bao giờ cũng lớn hơn tỷ lệ lạm phát
Câu 8: Giả sử tỷ giá giao ngay USD / HKD = 7.9127; tỷ lệ lạm phát dự kiến của USD là 5%; tỷ lệ lạm phát dự kiến của HKP là 3%. Tỷ giá giao ngay dự kiến theo PPP sẽ là :
 •  A: 7.7619
 •  B: 8.0662
 •  C: 7.9624
 •  D: 8.0660
Câu 9: Nếu lạm phát dự kiến là 5% và tỷ suất sinh lợi thực yêu cầu là 6%. Giả thiết rủi ro không tồn tại thì lãi suất danh nghiã là
 •  A: 1%
 •  B: . 11%
 •  C: -1%
 •  D: 6%
Câu 10: Giả sử tỷ lệ lạm phát của đôla Mỹ là 5% và Yên Nhật là 7%. Dự báo tỷ giá của USD/SPY theo PPP trong năm tới sẽ là ?
 •  A: 122.0028
 •  B: 122.28
 •  C: 117.7560
 •  D: 117.76

Trắc nghiệm Quản trị kinh doanh khác

Các loại trắc nghiệm khác

Ghi chú về bài Trắc nghiệm môn tài chính quốc tế 18

Bài Trắc nghiệm môn tài chính quốc tế 18 đã được kiểm duyệt trên websites vieclam.tv. Nếu thông tin không chính xác, bạn có thể liên hệ thông báo cho chúng tôi.
Từ khóa tìm kiếm
Trắc nghiệm môn tài chính quốc tế 18- Test môn tài chính quốc tế 18 . Bài thi Trắc nghiệm môn tài chính quốc tế 18 miễn phí. Làm bài test Trắc nghiệm môn tài chính quốc tế 18 online. Trac nghiem mon tai chinh quoc te 18- Test mon tai chinh quoc te 18 . Bai thi Trac nghiem mon tai chinh quoc te 18 mien phi. Lam bai test Trac nghiem mon tai chinh quoc te 18 online.