Trắc nghiệm về kinh tế vĩ mô và vi mô 8- Test về kinh tế vĩ mô và vi mô 8

Câu 1: Khi đường đẳng phí dịch chuyển song song sang phải, điều này có nghỉa là:
  •  A: Giá một yếu tố sản xuất giảm, lượng đầu vào tăng
  •  B: Tổng phí tăng, người sản xuất mua được số lượng đầu vào tăng khi giá các yếu tố đầu vào không đổi
  •  C: Tổng phí tăng, người sản xuất mua được số lượng đầu vào tăng
  •  D: Cả ba câu đều sai
Câu 2: Doanh nghiệp trong thị trường độc quyền hoàn toàn với hàm số cầu P=(-1/10)*Q+30. Tìm P để doanh thu cực đại:
  •  A: P=15
  •  B: P=20
  •  C: P=25

Trắc nghiệm Quản trị kinh doanh khác

Các loại trắc nghiệm khác

Ghi chú về bài Trắc nghiệm về kinh tế vĩ mô và vi mô 8

Bài Trắc nghiệm về kinh tế vĩ mô và vi mô 8 đã được kiểm duyệt trên websites vieclam.tv. Nếu thông tin không chính xác, bạn có thể liên hệ thông báo cho chúng tôi.
Từ khóa tìm kiếm
Trắc nghiệm về kinh tế vĩ mô và vi mô 8- Test về kinh tế vĩ mô và vi mô 8 . Bài thi Trắc nghiệm về kinh tế vĩ mô và vi mô 8 miễn phí. Làm bài test Trắc nghiệm về kinh tế vĩ mô và vi mô 8 online. Trac nghiem ve kinh te vi mo va vi mo 8- Test ve kinh te vi mo va vi mo 8 . Bai thi Trac nghiem ve kinh te vi mo va vi mo 8 mien phi. Lam bai test Trac nghiem ve kinh te vi mo va vi mo 8 online.