Trắc nghiệm về kinh tế vĩ mô và vi mô 5- Test về kinh tế vĩ mô và vi mô 5

Câu 1: Nhà độc quyền đang bán 4 đơn vị sản phẩm ở mức giá là 10000 đồng/sản phẩm. Nếu doanh thu biên của đơn vị thứ 5 là 6 ngàn đồng, thì doanh nghiệp bán 5 sản phẩm với mức giá là:
 •  A: 6.000
 •  B: 9.200
 •  C: 10.000
 •  D: Tất cả đều sai
Câu 2: MUx=10; MUy=8; Px=2; Py=1. Để chọn lựa tiêu dùng tối ưu, người tiêu dùng nên:
 •  A: Giảm tiêu dùng hàng hóa Y
 •  B: Tăng tiêu dùng cho hàng hóa X
 •  C: Tăng tiêu dùng cho hàng hóa Y
 •  D: Không biết được
Câu 3: Trong ngắn hạn, doanh nghiệp sẽ ngừng sản xuất khi:
 •  A: Giá bán bằng biến phí trung bình
 •  B: Doanh nghiệp không có lợi nhuận
 •  C: Doanh nghiệp bị thua lỗ
 •  D: Tất cả đều sai
Câu 4: Năng suất biên (Sản phẩm biên, MP) là:
 •  A: Năng suất thay đổi khi thay đổi một đơn vị yếu tố sản xuất cố định
 •  B: Sản phẩm trung bình thay đổi khi thay đổi một đơn vị yếu tố sản xuất biến đổi
 •  C: Sản phẩm thay đổi khi thay đổi một đơn vị yếu tố sản xuất biến đổi
 •  D: Cả ba câu đều sai
Câu 5: Một doanh nghiệp độc quyền có hàm số cầu Q= 1000-2P và hàm tổng chi phí TC=2Q2+200 (P:đvt/đvq; Q:đvq; TC:đvt) Doanh thu tối đa sẽ bằng
 •  A: 125.000
 •  B: 150.000
 •  C: 250.000
 •  D: Tất cả đều sai
Câu 6: Một doanh nghiệp độc quyền có hàm số cầu Q= 1000-2P và hàm tổng chi phí TC=2Q2+200 (P:đvt/đvq; Q:đvq; TC:đvt) Để tối đa hóa doanh thu thì mức sản lượng Q phải bằng:
 •  A: 250
 •  B: 300
 •  C: 500
 •  D: Tất cả đều sai
Câu 7: Chi phí biên MC là:
 •  A: Định phí trung bình thay đổi khi thay đổi một đơn vị sản lượng sản xuất
 •  B: Biến phí trung bình thay đổi khi thay đổi một đơn vị sản lượng sản xuất
 •  C: Biến phí thay đổi khi thay đổi một đơn vị sản lượng sản xuất
 •  D: Chi phí trung bình thay đổi khi thay đổi một đơn vị sản lượng sản xuất
Câu 8: Cân bằng tiêu dùng xảy ra khi;
 •  A: MUx/MUy=Py/Px
 •  B: MRSxy=Px/Py
 •  C: MRSxy=MUx/MUy
 •  D: Cả ba câu đều sai
Câu 9: Chi phí biên để sản xuất sản phẩm là 10, co giãn của cầu theo giá (Ep) của sản phẩm này bằng -3. Để tối đa hóa lợi nhuận thì giá bán sản phẩm này bằng:
 •  A: 10
 •  B: 15
 •  C: 30
 •  D: Cả ba câu đều sai
Câu 10: Hàm sản xuất có dạng Q=4L0,6 K0,8 ; Pl=2; Pk=4; Qmax=10.000 Kết hợp sản xuất tối ưu thì vốn K bằng:
 •  A: 225
 •  B: 325
 •  C: 555
 •  D: Cả ba câu đều sai

Trắc nghiệm Quản trị kinh doanh khác

Các loại trắc nghiệm khác

Ghi chú về bài Trắc nghiệm về kinh tế vĩ mô và vi mô 5

Bài Trắc nghiệm về kinh tế vĩ mô và vi mô 5 đã được kiểm duyệt trên websites vieclam.tv. Nếu thông tin không chính xác, bạn có thể liên hệ thông báo cho chúng tôi.
Từ khóa tìm kiếm
Trắc nghiệm về kinh tế vĩ mô và vi mô 5- Test về kinh tế vĩ mô và vi mô 5 . Bài thi Trắc nghiệm về kinh tế vĩ mô và vi mô 5 miễn phí. Làm bài test Trắc nghiệm về kinh tế vĩ mô và vi mô 5 online. Trac nghiem ve kinh te vi mo va vi mo 5- Test ve kinh te vi mo va vi mo 5 . Bai thi Trac nghiem ve kinh te vi mo va vi mo 5 mien phi. Lam bai test Trac nghiem ve kinh te vi mo va vi mo 5 online.