Trắc nghiệm về kinh tế vĩ mô và vi mô 15- Test về kinh tế vĩ mô và vi mô 15

Câu 1: Hàm sản xuất có dạng Q=4L0,6 K0,8 ; Pl=2; Pk=4; Qmax=20.000 Kết hợp sản xuất tối ưu thì lao động L bằng
 •  A: 2500
 •  B: 4502,6
 •  C: 4550
 •  D: Cả ba câu đều sai
Câu 2: Trong ngắn hạn của thị trường độc quyền hoàn toàn, câu nào sau đây chưa thể khẳng định:
 •  A: Đường MC luôn luôn cắt AC tại AC min
 •  B: Để có lợi nhuận tối đa luôn cung ứng tại mức sản lựong có cầu co giãn nhiều
 •  C: Doanh nghiệp kinh doanh luôn có lợi nhuận
 •  D: Doanh thu cực đại khi MR = 0
Câu 3: Đường cung ngắn hạn của doanh nghiệp cạnh tranh hoàn toàn là:
 •  A: Phần đường SMC từ AVC min trở lên.
 •  B: Phần đường SMC từ AC min trở lên
 •  C: Là nhánh bên phải của đường SMC.
 •  D: Các câu trên đều sai.
Câu 4: Thị trường cạnh tranh hoàn toàn có 200 doanh nghiệp, mỗi doanh nghiệp có hàm chi phí sản xuất ngắn hạn:TC = 10q 2 + 10 q + 450 .Vậy hàm cung ngắn hạn của thị trường:
 •  A: P = 2000 + 4.000 Q
 •  B: Q = 100 P - 10
 •  C: P = (Q/10) + 10
 •  D: Không có câu nào dúng
Câu 5: Đối với doanh nghiệp, khi tăng sản lượng tổng lợi nhuận bị giảm, cho biết:
 •  A: Doanh thu biên lớn hơn chi phí biên.
 •  B: Doanh thu biên bằng chi phí biên.
 •  C: Doanh thu biên nhỏ hơn chi phí biên.
 •  D: Các câu trên đều sai.
Câu 6: Một doanh nghiệp cạnh tranh hoàn toàn có hàm tổng chi phí: TC = Q 2 + 300 Q +100.000 , Nếu giá thị trường là 1100 thì thặng dư sản xuất của doanh nghiệp
 •  A: 160.000
 •  B: 320.000
 •  C: 400.000
 •  D: Các câu trên đều sai
Câu 7: Thi trường độc quyền hoàn toàn với đừơng cầu P = - Q /10 + 2000, để đạt lợi nhuận tối đa doanh nghiệp cung ứng tại mức sản lựong:
 •  A: Q < 10.000
 •  B: Q với điều kiện MP = MC = P
 •  C: Q = 20.000
 •  D: Q = 10.000
Câu 8: Trong thị trường độc quyền hoàn toàn, chính phủ đánh thuế không theo sản lựơng sẽ ảnh hưởng:
 •  A: Người tiêu dùng và ngừoi sản xuất cùng gánh
 •  B: P tăng
 •  C: . Q giảm
 •  D: Tất cả các câu trên đều sai.
Câu 9: Hàm số cầu cà phê vùng Tây nguyên hằng năm được xác định là : Qd = 480.000 - 0,1P. [ đvt : P($/tấn), Q(tấn) ]. Sản lượng cà phê năm trước Qs1= 270 000 tấn. Sản lượng cà phê năm nay Qs2 = 280 000 tấn. Giá cà phê năm trước (P1) & năm nay (P2 ) trên thị trường là :
 •  A: P1 = 2 100 000 & P2 = 2 000 000
 •  B: P1 = 2 100 000 & P2 = 1 950 000
 •  C: P1 = 2 000 000 & P2 = 2 100 000
 •  D: Các câu kia đều sai
Câu 10: Hàm sản xuất có dạng Q=4L0,6 K0,8 ; Pl=2; Pk=4; Qmax=20.000 Kết hợp sản xuất tối ưu thì chi phí sản xuất tối thiểu TCmin bằng:
 •  A: 3.000
 •  B: 2.441,72
 •  C: 1.200,5
 •  D: Cả ba câu đều sai

Trắc nghiệm Quản trị kinh doanh khác

Các loại trắc nghiệm khác

Ghi chú về bài Trắc nghiệm về kinh tế vĩ mô và vi mô 15

Bài Trắc nghiệm về kinh tế vĩ mô và vi mô 15 đã được kiểm duyệt trên websites vieclam.tv. Nếu thông tin không chính xác, bạn có thể liên hệ thông báo cho chúng tôi.
Từ khóa tìm kiếm
Trắc nghiệm về kinh tế vĩ mô và vi mô 15- Test về kinh tế vĩ mô và vi mô 15 . Bài thi Trắc nghiệm về kinh tế vĩ mô và vi mô 15 miễn phí. Làm bài test Trắc nghiệm về kinh tế vĩ mô và vi mô 15 online. Trac nghiem ve kinh te vi mo va vi mo 15- Test ve kinh te vi mo va vi mo 15 . Bai thi Trac nghiem ve kinh te vi mo va vi mo 15 mien phi. Lam bai test Trac nghiem ve kinh te vi mo va vi mo 15 online.