Trắc nghiệm nghệ thuật lãnh đạo 5- Test nghệ thuật lãnh đạo 5

Câu 1: Theo P.Hersey & Ken Blanchart cho rằng người lao động trong một tổ chức sẽ phát triển, trưởng thành trải qua những giai đoạn:
 •  A: Người bắt đầu nhiệt tình, người học việc vỡ mộng
 •  B: Người tham gia miễn cưỡng, người thực hiện tuyệt đỉnh
 •  C: Cả a, b đúng
 •  D: Cả a, b sai
Câu 2: Theo Fiedler cho rằng về phong cách lãnh đạo có định hướng
 •  A: Định hướng nhiệm vụ
 •  B: Định hướng quan hệ
 •  C: Cả a, b đúng
 •  D: Cả a, b sai
Câu 3: Theo mức độ phức tạp về tiềm năng của sự kháng cự đối với sự thay đổi có thể có:
 •  A: Thay đổi phát triển
 •  B: Thay đổi chuyển dạng
 •  C: Thay đổi căn bản về chất
 •  D: Cả 3 đáp án
Câu 4: Thuyết lãnh đạo hấp dẫn của Conger và Kanungu bao gồm:
 •  A: Tầm nhìn
 •  B: Hy sinh vì lợi ích của người dưới quyền
 •  C: Sử dụng quyền lực cá nhân
 •  D: Cả 3 đáp án trên
Câu 5: Hành vi định hướng nhiệm vụ gồm:
 •  A: Tổ chức quá trình
 •  B: Khuyến khích sự thông tin
 •  C: Tổ chức quá trình, khuyến khích sự thông tin
 •  D: Tổ chức quá trình, khuyến khích sự thông tin, làm rõ việc thông tin
Câu 6: Các chức năng duy trì nhóm gồm:
 •  A: Kiểm soát và duy trì
 •  B: Kiểm soát và duy trì, điều hòa
 •  C: Kiểm soát và duy trì, điều hòa, hỗ trợ
 •  D: Kiểm soát và duy trì, điều hòa, hỗ trợ, thiết lập tiêu chuẩn
Câu 7: R. Likert chỉ ra các phong cách quản lý thịnh hành của các tổ chức có thể mô tả trên một đường liên tục từ hệ thống 1 đến hệ thống 4.Hệ thống 1
 •  A: Người lãnh đạo cố gắng tin cậy và tín nhiệm những người dưới quyền giống như một ông chủ cư xử vơi người phục vụ
 •  B: Người lãnh đạo khá tin cậy và tín nhiệm nhưng chưa hoàn toàn vào những người dưới quyền
 •  C: Người lãnh đạo không tin cậy, không tín nhiệm những người dưới quyền do đó những người dưới quyền ít được thu hút vào bất cứ lĩnh vực nào trong quá trình ra quyết định
 •  D: Người lãnh đạo hoàn toàn tin cậy và tín nhiệm vào những người dưới quyền
Câu 8: Ưu điểm nào sau đây thuộc phong cách lãnh đạo dân chủ?
 •  A: Cho phép khai thác những sáng kiến, kinh nghiệm của những người dưới quyền của tập thể
 •  B: Cho phép giải quyết nhanh chóng các nhiệm vụ
 •  C: Cho phép phát huy tối đa năng lực sáng tạo của người dưới quyền
 •  D: Câu a&b đúng
Câu 9: Kurt lewin cùng các cộng sự của ông tại trường đại học bang Iowa đã tiến hành thực nghiệm so sánh mấy loại phong cách lãnh đạo?
 •  A: 2
 •  B: 3
 •  C: 4
 •  D: 5
Câu 10: Nhóm các vai trò quyết định bao gồm những vai trò sau:
 •  A: Đại diện, lãnh đạo, liên lạc
 •  B: Giám sát, phổ biến, phát ngôn
 •  C: Khởi xướng, giải quyết xung đột, phân bổ nguồn nhân lực, thương thuyết
 •  D: Cả ba đều đúng

Trắc nghiệm Quản trị kinh doanh khác

Các loại trắc nghiệm khác

Ghi chú về bài Trắc nghiệm nghệ thuật lãnh đạo 5

Bài Trắc nghiệm nghệ thuật lãnh đạo 5 đã được kiểm duyệt trên websites vieclam.tv. Nếu thông tin không chính xác, bạn có thể liên hệ thông báo cho chúng tôi.
Từ khóa tìm kiếm
Trắc nghiệm nghệ thuật lãnh đạo 5- Test nghệ thuật lãnh đạo 5 . Bài thi Trắc nghiệm nghệ thuật lãnh đạo 5 miễn phí. Làm bài test Trắc nghiệm nghệ thuật lãnh đạo 5 online. Trac nghiem nghe thuat lanh dao 5- Test nghe thuat lanh dao 5 . Bai thi Trac nghiem nghe thuat lanh dao 5 mien phi. Lam bai test Trac nghiem nghe thuat lanh dao 5 online.