Trắc nghiệm Quan hệ Kinh tế Quốc tế 4- Test Quan hệ Kinh tế Quốc tế 4

Câu 1: MFN và NT trong WTO được áp dụng đối với:
 •  A: Thương mại hàng hoá và thương mại dịch vụ
 •  B: Thương mại hàng hoá và thương mại liên quan đến dầu tư
 •  C: Thương mại hàng hoá, thương mại dịch vụ, thương mại liên quan đến đầu tư, thương mại liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ
 •  D: A & B đúng
Câu 2: Thuật ngữ để phân biệt hàng hóa cùng loại của các cơ sở sản xuất khác nhau là:
 •  A: Nhãn hiệu hàng hóa
 •  B: Nhãn hàng hóa
 •  C: Tên thương mại
 •  D: Cả 3 câu trên
Câu 3: Khu vực mậu dịch tự do có nội dung:
 •  A: Tự do di chuyển các yếu tố sản xuất (vốn, công nghệ, lao động…) giữa các nước trong khối
 •  B: Tự do hoá thương mại được thực hiện giữa các nước trong khối.
 •  C: Các nước xây dựng chính sách thương mại chung
 •  D: A & C
Câu 4: ASEAN bao gồm cả 10 nước thành viên từ thời điểm nào
 •  A: Ngày 23-7-1997 sau khi kết nạp 3 nước Lào, Myanmar và Campuchia
 •  B: Ngày 30-4-1999 sau khi kết nạp thêm Campuchia
 •  C: Năm 1997 sau khi kết nạp Lào và Myanmar
 •  D: Ngày 7-1-1984 sau khi kết nạp Brunei.
Câu 5: Hiện nay, trong thương mại quốc tế, mức thuế quan trung bình ngày càng có xu hướng:
 •  A: Ổn định
 •  B: Tăng lên
 •  C: Giảm đi
 •  D: Tăng hoặc giảm
Câu 6: Giá nào sau đây không đáp ứng được tiêu chí để trở thành giá quốc tế
 •  A: Giá linh kiện điện tử công ty mẹ ở Nhật bán hàng cho công ty con ở Thái Lan
 •  B: Giá máy tính của hãng sản xuất IBM
 •  C: Giá xuất khẩu cà phê Arabica của Braxin
 •  D: Giá dầu thô Brent biển Bắc tại London
Câu 7: Liên minh kinh tế là:
 •  A: Liên minh thuế quan đồng thời các nước trong khối còn thực hiện chính sách kinh tế chung
 •  B: Khu vực mậu dịch tự do đồng thời các nhân tố sản xuất giữa các nước trong khối được di chuyển tự do
 •  C: Thị trường chung đồng thời các nước trong khối còn xây dựng chính sách kinh tế chung
 •  D: Thị trường chung đồng thời tự do di chuyển các yếu tố sản xuất trong khối
Câu 8: Tự do hóa thương mại bao gồm nội dung nào?
 •  A: Cắt giảm thuế quan
 •  B: Cắt giảm và tiến tới xóa bỏ hàng rào phi thuế quan
 •  C: Tạo lập môi trường cạnh tranh bình đẳng và xóa bỏ phân biệt đối xử
 •  D: A, B & C
Câu 9: Ràng buộc thuế quan trong WTO nghĩa là
 •  A: Các nước thành viên không được quy định nhiều mức thuế
 •  B: Các nước thành viên phải giảm thuế quan xuống mức 0% và giảm các biện pháp phi thuế
 •  C: Các thành viên không được đánh thuế vượt quá mức thuế suất ràng buộc
 •  D: Các thành viên không được đánh thuế vượt quá mức thuế hiện hành
Câu 10: Việc Chính phủ tiến hành trợ cấp xuất khẩu cho các doanh nghiệp là vi phạm nguyên tắc nào của WTO trong thương mại quốc tế
 •  A: Nguyên tắc "Mở cửa thị trường"
 •  B: Nguyên tắc công khai, minh bạch hóa
 •  C: Nguyên tắc "Cạnh tranh công bằng"
 •  D: Nguyên tắc không phân biệt đối xử

Trắc nghiệm Quản trị kinh doanh khác

Các loại trắc nghiệm khác

Ghi chú về bài Trắc nghiệm Quan hệ Kinh tế Quốc tế 4

Bài Trắc nghiệm Quan hệ Kinh tế Quốc tế 4 đã được kiểm duyệt trên websites vieclam.tv. Nếu thông tin không chính xác, bạn có thể liên hệ thông báo cho chúng tôi.
Từ khóa tìm kiếm
Trắc nghiệm Quan hệ Kinh tế Quốc tế 4- Test Quan hệ Kinh tế Quốc tế 4 . Bài thi Trắc nghiệm Quan hệ Kinh tế Quốc tế 4 miễn phí. Làm bài test Trắc nghiệm Quan hệ Kinh tế Quốc tế 4 online. Trac nghiem Quan he Kinh te Quoc te 4- Test Quan he Kinh te Quoc te 4 . Bai thi Trac nghiem Quan he Kinh te Quoc te 4 mien phi. Lam bai test Trac nghiem Quan he Kinh te Quoc te 4 online.